T. arbeider med tre, bronse, granitt, syenitt og sement i et realistisk formspråk. Motivene er foruten flere portrettbyster ofte barn eller grupper av barn og voksne i nokså tunge, statiske former med en forsiktig, nitid, av og til illusjonistisk overflatebehandling, som f.eks. i Husmannsmonumentet (1978, Toten museum). T. driver gårdsbruk ved siden av sitt virke som billedhugger.