D. uttrykker i sine oljemalerier og sine gjennomskinnelige akvareller sol og lys. Utover i 1970-årene ble motivene sterkt abstraherte og gir assosiasjoner til naturformasjoner sett på nært hold. Maleriene har ofte et mosaikk eller pointilistisk preg, men er likevel spontant malt.