H. bodde mesteparten av sitt liv i Vegusdal, men også noen år i Iveland, og var distriktets fremste rosemaler. Han har malt Iveland kirkes interiør med altertavle, benkene i Herefoss kirke samt en rekke med kister, skap, ølboller osv.