M. fullførte realskolen i Trondheim, men måtte oppgi videre studier på grunn av svake øyne. Han arbeidet noen år som forretningsmann i Trondheim og Oslo. I 1885 studerte han perspektivlære i København, og etter et stipendium i 1886 utdannet han seg som tegner. Han ble samme år tilknyttet Universitetets samlinger som illustratør. Helt fra guttedagene hadde M. vært opptatt av arkeologi og norgeshistorie, særlig Trondheim og Trøndelags historie. Nidarosdomen ble hans store engasjement. I 1891 foranlediget han at en komite ble oppnevnt til restaurering og bevaring av erkebispegården. M. leverte en rekke tegninger til O.A. Øverlands store illustrerte Norgeshistorie (1885–1900). Han illustrerte også flere bøker for vennen og arkeologen Ingvald Undset, far til Sigrid Undset. I 90-årene var han medarbeider i Folkebladet, både som skribent og tegner, og skrev dessuten artikler og innlegg i Dagsposten og i norske og utenlandske fagtidsskrifter gjennom 42 år.