Faktaboks

Henrik Mathiesen
Født
9. juli 1847, gården Berg, Strinda
Død
8. oktober 1927, Ranheim

M. fullførte realskolen i Trondheim, men måtte oppgi videre studier på grunn av svake øyne. Han arbeidet noen år som forretningsmann i Trondheim og Oslo. I 1885 studerte han perspektivlære i København, og etter et stipendium i 1886 utdannet han seg som tegner. Han ble samme år tilknyttet Universitetets samlinger som illustratør. Helt fra guttedagene hadde M. vært opptatt av arkeologi og norgeshistorie, særlig Trondheim og Trøndelags historie. Nidarosdomen ble hans store engasjement. I 1891 foranlediget han at en komite ble oppnevnt til restaurering og bevaring av erkebispegården. M. leverte en rekke tegninger til O.A. Øverlands store illustrerte Norgeshistorie (1885–1900). Han illustrerte også flere bøker for vennen og arkeologen Ingvald Undset, far til Sigrid Undset. I 90-årene var han medarbeider i Folkebladet, både som skribent og tegner, og skrev dessuten artikler og innlegg i Dagsposten og i norske og utenlandske fagtidsskrifter gjennom 42 år.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Iver Mathias Mathiesen, proprietær
 • Karen Ranum

Gift med

 • (Kristiania med Karoline Agnes Nielsen

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1886
 • Trondhjems Brændevinssamlags stipend årlig fra ca. 1891
 • Studieopphold København 1885–86

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Det Konglige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim-museum og bibliotek
 • Oslo Bymuseum

Portretter

 • Tegning utført av Chr. Krohg gjengitt Verdens Gang 18.4.1899
 • Kulltegning utført av Astri Aasen (1923, Trøndelag Kunstgalleri)
 • Tegning utført av Gustav Lærum gjengitt i Dagsposten 22.5.1937

Eget forfatterskap

 • Trondhjems historie, Trondheim, 1897-1905, Med egne ill., (ufullført)3 bd.
 • Trondhjems Arbeiderforening 1850–1900, Trondheim, 1900
 • Raadhuset i Trondhjem, Fagrabrekka, 1904
 • Steinvikholm slot, Fagrabrekka, 1906
 • Ruinerne paa Hamar, [Hamar], 1910
 • Norge gjennem 100 aar, (Kristiania, 1914
 • Strindens Sparebank i fem og sytti aar, Trondheim, 1917, M. utgav også Trondhjemske Smaaskrifter, det illustrerte månedsskrift Nor 1893–1903, og senere tidsskriftet Norrønafolket
 • Om norske Handels-, Søassurance- og Skibsfartsforhold, avhandling 1878, manuskript

Litteratur

 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 174–75
 • Undset, S., i Norsk folkekultur, (Kristiania, 1923, nr. 2
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1924, bd. 16, s. 763
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1940, bd. 9, s. 113–15
 • Norske portretter, Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 394 (ill.)
 • Døhl, E.(Red.), Trønderen som tegnet norgeshistorien. Henrik Mathiesen, historiker og humorist, Trondheim, 1965
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 3, spalte 262
 • Norsk kunsthistorisk bibliografi, Oslo, 1976, register s. 376
 • Møre og Romsdal, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register s. 486

Faktaboks

Henrik Mathiesen