Aa. var ansatt som assistent hos Eva og Nils Koppel, Kbh. 1961-62 og hos arkitekt Sverre Fehn, Oslo 1963-64. Han opprettet egen arkitektpraksis i Oslo i 1965 sm.m. Are Telje og Fredrik Torp under navnet Arkitektene Telje-Torp-Aasen A/S. Se også Are Telje.