Faktaboks

Sigri Welhaven
Schou, Sigri Welhaven; Heiberg Sigri Welhaven; Welhaven, Sigri; Krag, Sigri
Født
4. mai 1894, Kristiania
Død
20. desember 1991, Oslo

W.s virksomhet som billedhugger strekker seg over et tidsrom av 73 år, med debut på Høstutstillingen 1911 og siste separatutstilling i Kunstnerforbundet 1984. Fra et av hennes tidligste arbeider, Diende barn (bronse 1909) og statuetten Gjætergutt (Høstutstillingen 1914) har en stor del av W.s produksjon vært portretthoder, byster og torsoer, bl.a. en rekke barneportretter, hovedsakelig for private oppdragsgivere. Best kjent er bystene av sangeren Thorvald Lammers (bronse 1916) og maleren Othon Friesz (utstilt 1928, Salon d'Automne) og portretthodene av Halvdan Koht (1939) og Sem Sæland (1940). W.s første større arbeide var en Bernini-inspirert fontenegruppe fra 1914, med tre sjøløver som løfter en grasiøs kvinnefigur opp på et skjell (privat eie, Oslo). Blant flere senere hage- og fonteneskulpturer er Gutten på delfinen (bronse 1921), Amaldus Nielsens plass, Oslo og Gutten og skilpadden (bronse 1929), Torshovparken samme sted De nakne guttefigurene er i begge arbeider preget av en sikker plastisk behandling. I de 20 år W. var bosatt i Paris laget hun sine mest kjente skulpturer i helfigur, bl.a. den nakne knelende mannsskikkelsen Angeren (Le Regret) (bronse) som ble stilt ut på Salon des Artistes i 1927 (fra 1959 Byparken, Moss). Med den Rodin-inspirerte og følelsesladede armbevegelse har den idealiserte skikkelsen en gjennomført glidende linjerytme. Mor og barn fikk rosende omtale på Salonen i 1922 og gav henne rett til senere å stille ut årlig utenom juryen. I 1937 representerte hun Norge på Verdensutstillingen i Paris med en stor Kristusfigur. Omkring 1920 begynte W. også å arbeide med fajanse etter en eldre fransk metode (Bernard Pallissys metode) og modellerte i en rekke år della Robbia-inspirerte hoder av barn, orientalere og afrikanere, dyrefigurer og figurgrupper, som St. Georg i kamp med dragen (1922, Kunstindustrimuseet i Oslo). Hun laget også døpefonter og kirkelige skulpturer som Den gode hyrde (1922). Fajanseskulpturene var gjennomgående holdt i blått og hvitt. I årene 1948-51 viste hun i Oslo Kunstindustrimuseum dekorative keramiske arbeider med en lignende uttrykksmessig frodighet, men innen et rikere fargeregister. Motivene varierte fra dyr, fugler, frukter, robuste lokkefat til figurer, hvor klovnen var gjennomgangsmotiv.

En vesentlig del av W.s produksjon er hennes mange skulpturer av ville dyr. Sammen med Peter Krag foretok hun i 1920-årene flere reiser til Afrika og Egypt hvor hun fant modellene til sine elefanter, løver, krokodiller, marabouer og bavianer. W.s dyreskulpturer viser vennlige dyr med menneskelige trekk, f.eks. en melankolsk marabou, en overlegen og lett ironisk kappebavian og elefantgrupper av voksne med unger, preget av godmodig tyngde. Den store bronseskulpturen av løvinnen som ammer sine unger har tittelen Morskjærlighet og er datert så sent som 1984. W. har laget enkelte nonfigurative skulpturer i betong, men har ellers arbeidet naturalistisk. Bortsett fra en klassisistisk tendens i de store aktfigurer fra 1920-årene, preges hennes arbeider av en samlet og klar, lett forenklet form. En større grad av stilisering er karakteriserende trekk i enkelte av dyreskulpturene. W. har deltatt i flere konkurranser, bl.a om Roald Amundsen-, Kong Haakon- og Henrik Wergeland-monumenter. Hennes skulptur Henrik Wergeland og barna (bronse, 2. premie 1958) står i dag i en park på Eidsvoll.

Familierelasjoner

Datter av

Gift med

 • Oslo med Carl Pihl Schou
 • Paris, 1919-1939 med Peter Krag
 • 1913 medJean Heiberg

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Lars Utne 1910
 • Statens Kunstakademi, Christiania under Gunnar Utsond 1911-13
 • Maison Watteau, Paris under Charles Despiau 1918

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1956
 • Studieopphold i Italia 1913-14
 • kort studieopphold ved Kai Nielsens atelier, København 1916
 • bosatt i Paris 1919-39
 • flere reiser til Nord-Afrika og Egypt 1920-årene
 • studieopphold i København 1956

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Kunstnerinners Forbund
 • Norsk Billedhuggerforening
 • medlem juryen Salon d'Automne, Paris 1922

Priser, premier og utmerkelser

 • Diplom og rosende omtale Salon d'Automne, Paris 1922, sociétaire fra samme år
 • 2. premie utkast til konkurranse Henrik Wergeland-monument 1958

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Gutten på delfinen, Amaldus Nielsens plass, Oslo (fontene, bronse 1922)
 • Altertavle, Den norske sjømannskirken, Rouen (før 1927)
 • Angeren, Rådhusparken, Moss (bronse ca. 1927)
 • Gutten og skilpadden, Torshovparken, Oslo (bronse 1929)
 • Skuespilleren Aurélien Marie Lugné-Poë, Théatre Français, Paris (stein 1939)
 • Byste av Halvdan Koht, Videnskaps-Akademiet, Oslo (sandstein 1939)
 • Rektor Sem Sæland, Universitetet i Oslo (gips 1940)
 • Byste av Hauk Aabel, Nationaltheatret, Oslo (bronse 1945)
 • En gutt, Veitvet skole, Oslo (betong 1958)
 • Henrik Wergeland og barna, Eilert Sundts plass, Eidsvoll (bronse 1958, avduket 1970)
 • Elefantgruppe, Fjellhaug Skoler, Oslo (betong 1965)
 • Byste av Kaja Eide Norena, Den Norske Opera, Oslo (bronse, avduket 1969)
 • Byste av Thorvald Lammers, Universitetsbiblioteket, Oslo (bronse)
 • Døpefont Volbu kirke, Valdres (fajanse)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (Elefantgruppe, bronse 1965)
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Skimuseum, Oslo
 • Moderna Museum, Stockholm
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Eidsvoll og Moss kommuner
 • Universitetet i Oslo
 • Pedrons samlinger, Le Havre, Frankrike (byste av Othon Friez)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1911-1914
 • Høstutstillingen, 1916-1917
 • Høstutstillingen, 1939-1940
 • Høstutstillingen, 1945-1952
 • Høstutstillingen, 1955-1958
 • Høstutstillingen, 1961-1964
 • Høstutstillingen, 1967-1968
 • Høstutstillingen, 1971-1973
 • Høstutstillingen, 1975-1977
 • De unges utst., 1912-1913
 • Christianias elevutst., 1913
 • Jubileumsutstillingen i 1914
 • Salon d'Automne, 1920
 • Salon d'Automne, 1922-1939
 • Nyere norsk kirkelig kunsthaandverk, 1926
 • Bildende kunstnerinners utst., 1932
 • Verdensutst. i Paris, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Skupturutst., 1942
 • Hageskulpturer, 1942
 • Den Officielle Norske Kunstudst., 1947
 • Nordiska konstnärinnor, 1948
 • Norsk nutidskonst, 1956
 • Le Club International Feminin, 4. Exposition internationale, 1959
 • Terrakotta, 1960
 • Hesten i norsk kunst, 1962
 • Vår skulptur i dag, 1962
 • Norsk skulptur i dag, 1968
 • Norsk skulptur, 1972
 • Skulptur på omgang, 1974
 • Bildende Kunstnerinners Forbunds jubileumsutst., 1981
 • Norsk Samtidskunst 85, Skulptur, 1985

Portretter

 • Engel, kapell Lovisenberg sykehus, Oslo.
 • Portretter utført av Jean Heiberg: malerier 1912 (Portrett, hatt med strålefjær, privat eie), 1912 (privat eie), 1916 (privat eie gjengitt i Kunst og Kultur 1933 s. 69), 1917 (Göteborg Konstmuseum), 1918 (I Napoleonsengen, privat eie gjengitt i Kunst og Kultur 1933 s. 68), 1919 (Ved flygelet, privat eie), 1919 (I vinduet, sammen med Helge W., privat eie), tegning 1917 gjengitt i Verdens Gang 4.12.1917
 • Tegning gjengitt i Dagbladet 29.8.1922
 • Tegning utført av JB gjengitt i Morgenposten 1.9.1922
 • Portrett i orientalsk drag (olje 1924) utført av Henrik Sørensen gjengitt i Nielssen, F.: Henrik Sørensen, Oslo 1950, pl. 9
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Aftenposten 30.8.1928

Litteratur

 • Refleks, 23.05.1920
 • Harriet Backer, 1924, s. 135
 • Norsk kunsthistorie, 1927, register (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, 1928, bd. 24, s. 703
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., 1942, bd. 35, s. 355
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 225 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 225, 241 (ill.)
 • Nationalteatret gjennom femti år, 1949, s. 48 (ill.)
 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 394–95 (ill.)
 • Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, 1960, s. 145
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, 1962, bd. 5, s. 106
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, 1965, register
 • Vandring i Nationaltheatret, 1967, s. 113 (ill.)
 • Julefest, 1968, [upag.] (ill.)
 • Norsk skulptur i femti år, 1969, s. 81–82 (ill.)
 • Skulptur i Moss, 1970, [upag.] (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 141, 258
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 19, spalte 976
 • F 15 Kontakt, 08.1972, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 149
 • Norges kunsthistorie, 1977, s. 194
 • Østfold. Bygd og by i Norge, 1978, register
 • Norsk Ukebl., 28.08.1979, (ill.)
 • Den stundesløse Per Aabel, 1980, s. 35, 37, 76 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 555
 • Norske billedhoggere i dag, 1983, s. 166 (ill.)
 • Morgenposten, 22.10.1911
 • Morgenposten, 19.10.1912
 • Aftenposten, 01.10.1912
 • Aftenposten, 30.09.1913
 • Aftenposten, 06.10.1914
 • Verdens Gang, 10.05.1913
 • Verdens Gang, 06.06.1913
 • i Dagbladet, 19.10.1914
 • Morgenposten, 02.10.1917
 • Morgenposten, 05.12.1917, (ill.)
 • Morgenposten, 09.12.1917, (ill.)
 • Verdens Gang, 04.12.1917, (ill.)
 • Verdens Gang, 09.12.1917, (ill.)
 • Tidens Tegn, 05.12.1917, (ill.)
 • Dagbladet, 29.08.1922, (ill.)
 • Dagbladet, 12.09.1922
 • Tidens Tegn, 31.08.1922, (ill.)
 • Tidens Tegn, 02.09.1922, (ill.)
 • Tidens Tegn, 06.09.1922, (ill.)
 • Aftenposten, 01.09.1922, (ill.)
 • Morgenbladet, 01.09.1922, (ill.)
 • Morgenbladet, 04.09.1922
 • i Verdens Gang, 05.09.1922
 • i Morgenposten, 06.09.1922, (ill.)
 • i Social-Demokraten, 08.09.1922
 • Aftenposten, 30.08.1928, (ill.)
 • Tidens Tegn, 01.09.1928
 • Tidens Tegn, 15.09.1928
 • i Dagbladet, 03.09.1928
 • i Nationen, 06.09.1928
 • Aftenposten, 25.08.1933, (ill.)
 • Tidens Tegn, 11.10.1939, (ill.)
 • Morgenbladet, 16.12.1949
 • Verdens Gang, 16.12.1949, (ill.)
 • Verdens Gang, 21.01.1958, (ill.)
 • Aftenposten, 24.09.1968, (ill.)
 • Aftenposten, 03.05.1969
 • Aftenposten, 28.11.1969, (ill.)
 • Aftenposten, 12.12.1969, (ill.)
 • Aftenposten, 03.05.1974
 • Aftenposten, 15.07.1974, (ill.)
 • Aftenposten, 30.07.1977, (ill.)
 • Ullern Avis, 04.05.1974, (ill.)
 • i Verdens Gang, 17.06.1980, (ill.)
 • Ullern Avis, 11.11.1981, (ill.)
 • Aftenposten, 17.03.1984, (ill.)
 • i Nationen, 22.03.1984, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 22.03.1984
 • i Morgenbladet, 22.03.1984
 • i Morgenbladet, 04.05.1984
 • i Aftenposten, 04.05.1984

Faktaboks

Sigri Welhaven