Faktaboks

Berendt Johansen Plate
Platt, Berendt Johansen
Død
1689
Gravlagt
12. november 1689

P.s første kone var datter av Christiania-gullsmeden Jochim Haveman, og det kan tyde på at han har vært dennes svenn. P. var den toneangivende gullsmed i Christiania i sin over 40-årige virketid, med fremtredende tillitsverv. Hans produksjon er preget av god teknisk utførelse, en uvanlig tegneferdighet, og til tider også av originalitet og overskuddspreget festivitas. Det er registrert 37 gjenstander med hans stempel, "BP" i oval. I tillegg brukte P. praktisk talt alltid Christianias bystempel, en kronet "C" med årstallet "47" eller "56" inni. Den registrerte gjenstandsmassen omfatter 12 drikkekanner, 12 stykker altersølv, 4 begre, 3 øreskåler og 6 skjeer. Fra første stund laget han drikkekanner av den nyeste typen, på tre føtter istedenfor på profilert fotparti. På flere av disse tidlige kannene er føttene originalt utformet med en opprullet spiral ved siden av et granateple. Kannen for øvrig følger det vanlige mønsteret med udekorert korpus mens lokket har en gravert blomsterkrans, som P. gjerne utførte i bruskbarokk. En kanne av denne typen (datert 1647) bærer dansken Peder Juels navn i runer. Den barokke plastiske oppdriving av dekoren på hele eller deler av kannen, kom på mote i 1660-årene. Så vidt vi kan se i dag var det Christiania-gullsmeden Oluf Hansøn som introduserte moten i 1661. I 1663 laget P. et beger som er helt dekket av svulmende blomstergrener. For tiden kjennes 4 kanner laget av ham med overdådig blomst- og bladverk på korpus og lokk, og på tre av kannene er det også allegoriske figurer. Øreskålene representerer en gjenstandsgruppe som aldri var særlig tallrik. En av dem bærer mesterens eget navn og hans første kones initialer. Han har laget to typer, en med to rader "pukler" over hverandre (datert 1649), og en flatere med en drevet blomst i bunnen. P.s alterkalker og skjeer skiller seg ikke ut fra hva andre samtidige gullsmeder laget.

Familierelasjoner

Gift med

 • 1650 med Karen Jochimsdatter (d. 1650)
 • 1651 med Anne Christophersdatter Lang

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Alterkalker til følgende kirker: Austsinni
 • Bønsnes
 • Løken i Høland
 • Os i Østerdalen
 • Ramnes
 • Ringebu
 • Sel
 • Vestre Gausdal
 • Åmot i Østerdalen
 • Representert i Nationalmuseet, København (drikkekanne)
 • Kunstindustrimuseet i Oslo (beger, 3 drikkekanner og skje)
 • Norsk Folkemuseum (2 skjeer)

Litteratur

 • Grevenor, H., Kielland, T., Guldsmedhaandverket i Oslo og Kristiania, (Kristiania, 1924, s. 17, 41, 49, 51, 273 (ill.)
 • Oslo gullsmedlaug 1604–1954, katalog Kunstindustrimuseet i Oslo, 1954, s. 10 (ill.)
 • Oslo-sølv i 400 år, Oslo, 1979, s. 12 (ill.)

Faktaboks

Berendt Johansen Plate