C. nevnes i Skien 1680, spesielt i manntallet 1683. Etter skatten å dømme har C. levd i beskjedne kår. C. tilskrives gjerne malingen av altertavle prekestol med portal og vestgalleriet i Bø gamle kirke. Bildene har klar tilknytning til byenes laugskunst, som gjenspeiler de almeneuropeiske stilstrømningene. Selv om maleriene i Bø kan ha noe av provinsens preg, gir både fargens dybde og formens liv og bevegelse uttrykk for barokkens billedspråk. Altertavlen har flere billedfelt, med Kristus på korset som sentralt motiv i hovedfeltet. Prekestolen med portal har inskripsjoner med bibelsitater i dekorative omramninger, dessuten figurinnslaget Kristus som Verdensherskeren (Pantokrator-motivet) på portalen. Galleriets 9 billedfelt viser de store begivenheter i Skriften fra Skapelsen til Dommedag. Samlet har disse bildene i Bø gamle kirke en fin malerisk kraft og god dekorativ virkning gjennom barokkens sterke fargeholdning i sinoberrødt, ultramarinblått og kromgrønt satt opp mot kirkens hvite murflater. Arbeidet skal være utført 1687. C. knytter seg generelt til et malermiljø i Skien som i denne perioden teller flere navn; bl.a. Jacob Olsen og Lauritz Pettersen.