G. var assistent hos Lars Backer 1923–25 og hos Hans Backer Fürst 1925–32. Fra 1932 var han sammen med Dagfinn Morseth medinnehaver av firmaet Morseth & Wiel Gedde.