N. konsentrerte seg om landskaps- og figurmotiver. Hun kom i 1960-årene fram til et forenklet og avklaret formspråk og formidlet sine naturinntrykk i til dels mørke, stemningsskapende fargetoner. Den franske innflytelse kom til uttrykk i portrett- og figurkomposisjonene med de markerte konturer om en fast og skulptural form.