Faktaboks

Hans Jørgen Wetlesen
Født
30. august 1775, Fredrikstad
Død
9. november 1844

W. var manuduktør ved det norske militære Institutt 1798-1800, dessinatør i Ingeniørkorpset i Danmark til 1803, da han fikk ansettelse som oppmåler på Island. Fra 1807-12 var han 3. trigonometriske oppmåler ved den forenede militære økonomiske oppmåling av Norge. I 1816 ble han major, 1825 oberstløytnant, 1833 oberst og sjef for ingeniørbrigaden og i 1837 generalmajor.

W. var stasjonert i Bergen fra 1812 til 1822, da han tiltrådte stillingen som byggeleder på marinestasjonen i Horten, hvor han var ansatt til 1832. Som sjef for ingeniørbrigaden har han deltatt i en rekke større både militære og sivile byggearbeider. I Bergen fikk W. en rekke tillitsverv og ble rådspurt av myndighetene ved forskjellige anledninger, f.eks. ved brosteinslegging. Han utførte Bergenskartet som er gjengitt i Sagen og Foss: Bergens Beskrivelse (1824). Etter en brann i 1813 stakk han ut grunnen til nytt våningshus for Wollert Konow på hans lyststed Natland. Bygningen som ble reist der har mange fellestrekk med tegningen til en prosjektert stiftamtmannsbolig i Bergen signert "W. 1820". Natland er det første bergenske lyststed med enetasjes rektangulær bygningskropp, forholdsvis lavt valmtak og søylebåren tempelgavl, symmetrisk plassert på langsiden mot hagen. Fra ca. 1820-40 ble det bygd en rekke lignende lyststeder rundt Bergen. Bygningsgruppen er tradisjonelt blitt tilskrevet O.P.R. Høegh, som imidlertid først tiltrådte stillingen som stadskonduktør i 1835. Som byggeleder for det nyopprettede Marine-etablissementet i Horten, var W. med Tønder som assistent, ansvarlig for husbygningsarbeidet, men det meste av utbyggingen skjedde først etter at W. hadde fratrådt sin stilling. Plassering og utforming av den første murbrakken, Brakke B, ble avgjørende for brakkene som senere ble reist her.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marthe Regine Gløersen
 • Jacob Wetlesen, overtollbetjent, proprietær

Gift med

 • 1809-1836 med Hedvig Hesselberg (f. 1788)

Utdannelse

 • I militærtjeneste fra ca. 1791
 • Den kongelige Mathematiske Skole, Christiania 1794-98 (sølvmedalje)

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem industrikommisjonen Det nyttige Selskab fra 1818-22
 • medlem Selskabet for Norges Vel, sekretær distriktskommisjonen i Bergen fra 1814
 • stortingsrepresentant 1814
 • medlem Marinekommisjonen fra 1822-33
 • medlem kommisjonen for Kongeboligens oppførelse 1834-44
 • medlem kommisjoner vedrørende krigsskolens fremtidige organisasjon fra 1836
 • medlem bygningskommisjon Universitetet i Christiania

Priser, premier og utmerkelser

 • Æresmedlem Det nyttige Selskab, Bergen
 • Ridder Sverd Orden

Utførte arbeider

 • Lystgården Natland, Bergen for kjøpmann Wollert Konow (1813, revet eller ombygd 1864)
 • Byggeleder ved oppførelsen av Heggernesbatteri, Bergen (1808)
 • Marine-etablissementet på Horten: Fregattbeddingen (1822-26)
 • Spanteloftsbygningen (1823, innredet til kjeleverksted og støperi 1846)
 • Metallstøperiet (1827-28)
 • Det gamle sykehus, Ollebakken (1828, ombygd og innredet til bolig 1876)
 • Brakke Litr. B. (1829, mindreforandringer av F. H. d'Aubert 1830-årene)
 • Prosjekter: Stiftamtmandsbolig i Bergen (1820)
 • Brakkeby på Indre Horten med 15 fulle kvartaler og 4 halve kvartaler samt paviljonger gruppert rundt en åpen plass med bl.a. springvann (ca. 1830)

Litteratur

 • Fortegnelse over Statens Eiendommer 1880, [u.s.] s. 273, 276
 • Fortifikations-Etaterne og Ingeniurkorpset 1684-1893, 1893
 • Ingeniurkorpsets Jubileumsskrift 1684-1884, 1884-1893, s. 50
 • Horten, 1909, s. 35–36
 • Bergen 1814-1914, 1915, bd. 2 s. 9, bd. 3, s. 437
 • i Norges land og folk, 1915, bd. 3
 • Empirens militæranlæg, Forening til norske Fortidsminnesmerkers BevaringsAarsberetning, 1919, s. 114
 • Innstillinger og betenkninger fra Kgl. og parlamentariske kommisjoner, departementale komiteer m.m. 1814-24, 1924, register s. 820
 • Militærbiografier, 1948-1949, s. 561
 • Dagbøker, 1949, s. 53, 59, 68, 70, 72–73, 81, i utdrag K. Nygaard
 • Horten, 1960, s. 45, 63, 70
 • Halden. Festningen og byen, 1963, s. 232
 • Til Medborgernes sande Vel, 1975, register

Arkivalia

 • Byggeforhold og bolighus i Bergen 1800-1850, 1974, s. 51–53, 69, magistergradsavhandling

Faktaboks

Hans Jørgen Wetlesen