Faktaboks

Herman Bendixen
Født
10. august 1919, Reine i Lofoten
Død
22. mars 1977, Asker

B. vokste opp i Reine. Allerede fra 8–9 års alderen malte og tegnet han flittig. I 1936 viste væreier Cato Sverdrup noen av hans bilder til Axel Revold som anbefalte B. å gå kunstnerveien. Etter å ha tatt middelskoleeksamen på ett år, begynte B. høsten 1937 på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og følgende høst på Statens Kunstakademi. Årene på Akademiet ble en vanskelig tid. Han følte seg annerledes enn de mer selvsikre og verdensvante kameratene, kom med helt andre tanker og forestillinger. Det skulle mye til for å holde fast ved sitt eget mot en slik overmakt. Akademitiden skapte en autoritetstro hos ham som lenge virket hemmende. Han har selv uttalt at han alt for lenge tvilte på om hans eget syn var det rette. Han turde ikke gjøre det enkelt nok og ble 40 år før han våget å være seg selv helt ut. Det er tvilsomt om Revold var den ideelle lærer for ham. Spesielt fikk B. lite ut av hans fargeteoretiske betraktninger.

B. var for det meste bosatt i Reine 1940–41 og 1943–47. I 1947–48 bodde han ved Hvalstrand i Asker, deretter i Oslo til 1960. Av stor betydning ble et studieopphold i Danmark 1951. B. lærte mye av den strenge formforenkling hos kunstnere som Harald Giersing, Olaf Rude, Vilhelm Lundstrøm og Niels Lergaard. På lengre sikt fikk kanskje likevel opprinnelige romantikere som Oluf Høst og Jens Søndergaard enda større betydning for ham.

B. debuterte på utstillingen 5 unge i Kunstnerforbundet våren 1942. På Høstutstillingen deltok han første gang i 1947 med det omfangsrike Hjørnet av atelieret (1946–47). Både dette bildet og arbeidene fra de følgende år er preget av en håndfast konstruktiv forenkling, fargene spilles ut i store ubrutte plan. På sin første utstilling i Kunstnerforbundet 1950 viste B. asketiske interiører, figurbilder og oppstillinger der forenklingen er drevet enda lenger. De beste arbeidene fra denne perioden utmerker seg ved en klar og kraftig billedvirkning, men spesielt i de større formatene kunne koloritten, ofte dominert av blått, få en litt grell, uopplevd karakter. Utstillingen i Kunstnerforbundet høsten 1958 vitnet om at B. nærmet seg en kunstnerisk frigjørelse. Bildene, blant dem en rekke landskapsskildringer, var i sin form like stort anlagt som hans tidligere, men mer levende og rikere nyansert i sitt koloristiske uttrykk. Sentralt stod de to portrettene av sønnen fra 1958, Bend mot rosa vegg og Bend, især det siste med en fast og storlaten holdning.

Våren 1960 kunne B. flytte fra Hovin til Bildende Kunstneres Styres kunstnerbolig ved Bondivann i Asker. Dette fikk avgjørende betydning for hans videre utvikling som maler. Han hadde alltid ført seg rotløs i storbyen og reagert mot dens hektiske rytme. I "Bondilia", en idyllisk beliggende eiendom på nesten 40 mål, fikk han igjen den intime kontakt med naturen som han i mange år hadde savnet og fant den ro han trengte for å kunne konsentrere seg om sin kunst. B.s mønstring i Kunstnerforbundet 1962 røpet fornyelse og viste at han hadde funnet fram til en helt personlig uttrykksform. Den var samtidig naturnær og romantisk, preget av en mer direkte og spontan tolkning av motivet enn tidligere. Koloritten var blitt dusere, rikere nyansert i tone og valør og gjerne konsentrert om grått og jordfargene.

Dette særpreg utdypet og forfinet B. i konsentrasjon om relativt få motiver. Sine ypperste resultater nådde han i skildringen av det han følte seg intimt knyttet til: hustru, barn, nære venner, og foruten Askerlandskapet især naturen i Lofoten. De siste 10–15 år av sitt liv reiste han nesten hver vinter til Reine for å male. Men han utførte også fremragende landskaper fra Jæren og fra Danmark. Portretter som de av Dora og Bend (begge 1963), Ragnhild (1964), Signe (1965–67), Axel og Zinken Hopp, (begge 1967), må regnes blant de betydeligste menneskeskildringer i senere års norske maleri.

B.s koloritt ble dystrere og tyngre utover i 1960-årene for så å lysne igjen i 1970-årenes mer impressive landskapsskildringer. I hans siste malerier er blått igjen blitt dominantfarge. B. eksperimenterte flittig med fargen, anvendte latextempera og ofte en blanding av tempera og olje. I de store landskapsakvarellene fra 1975-76 fant han frem til en skrapeteknikk som gav rike stofflige virkninger. I det hele ble han mer og mer opptatt av å gi sine malerier kvalitet ikke bare billedmessig, men også stofflig. En vesentlig del av bildenes liv og følelsesinnhold ligger i penselens aktivitet, den levende og karakterfulle overflatebehandling. Foruten malerier, akvareller og tegninger utførte B. også enkelte tresnitt.

B.s ypperste bilder eier en lavmælt ro og harmoni, en monumentalitet som ikke er oppnådd ved stilisering, men ved organisk forenkling. De eier en usvikelig ekthet i hele sitt uttrykk og gir en trygg følelse av at formen helt ut dekker kunstnerens intensjoner.

I 1948 fikk B. gjennom Guy Krohg sitt første oppdrag som teatermaler, dekorasjonene til Volpone på Studioteatret. Dette møtet med Thalia ble en stor opplevelse for ham. I 1956 overtok han ansvaret for malersalen på Folketeatret og i 1959 gikk han over til Den Norske Opera. B., som raskt utviklet seg til en av våre ledende teatermalere, tegnet også alle kostymene til sine oppsetninger. Til hans største seire på dette område hører Smilets land (1956) og Hus med dobbelt inngang (1957), begge Folketeatret, Jegerbruden (1959), Othello (1960) og La Boheme (1963) til Den Norske Opera, Gull og grønne skoger (1960) til Nationaltheatret og Bleikeplassen (1962) til Det Norske Teatret. Ved vårsesongens slutt i 1960 sa B. opp sin stilling ved Operaen. Senere arbeidet han en del for Fjernsynsteatret. Av hans dekorasjoner her må spesielt dem til Ionescos Stolene (1962) fremheves. B. var også medarbeider i P. Watkins TV-film Edvard Munch (1973–74).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sigurd Bendiksen
 • Lovise Marie Didriksen

Gift med

 • Oslo med Heramb Signe (f. 24.05.1922)

Utdannelse

 • En kortere tid veiledning av Bernt Clüver i Reine 1933
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Per Krohg og Finn Faaborg 1937–38
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1938–40
 • Under krigen malte han en tid akt med Doro Ording

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Røwdes stipend 1949
 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeide 2 md. 1951
 • Statens stipend 1952 og -58
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1965-67 og 1975–77
 • Askerstipend 1972
 • Asker Lions Club stipend
 • Studiereiser til Italia med Ischia 1939
 • Danmark, første gang 1951, somrene 1965, -66, -67 og -71 på Fyn og tildels Jylland
 • Frankrike ca. 1950 og -53
 • England
 • Jugoslavia 1966, -68, -69, -73
 • Østerrike
 • Tsjekkoslovakia
 • Polen
 • Spania
 • Portugal
 • Kina 1976
 • Sri Lanka 1977

Stillinger, medlemskap og verv

 • Teatermaler ved Folketeatret 1956–59
 • ved Den Norske Opera 1959–60
 • Ledet i en årrekke Asker Malerskole
 • Vikarierte som professor ved Statens Kunstakademi, Oslo 1971
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Medlem Riksgalleriets innkjøpskomité 1962–68
 • medlem Kunstnerforbundet, Oslos styre 1966–70, formann 1968–70
 • medlem Den faste Jury 1967–73, formann 1970–73
 • varamann direksjonen Kunstnernes Hus 1969–77
 • styremedlem Bildende Kunstneres Styre fra 1976 til sin død

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • B. har utført dekorative malerier til Aukra Bruk
 • Drammen Latinskole (3 bilder i trappehallen 1967–68)
 • Fiskerifagskolen, Vardø
 • Nordlandsbanken i Bodø (Eventyret 1964–65)
 • Stamsund (1975)
 • Bodø rådhus
 • Applikert teppe til Blakstad sykehus, Asker (1969)
 • Teaterdekorasjoner til Folketeatret
 • Den Norske Opera
 • Studioteatret
 • Riddersalen, København (Volpone 1951)
 • Nationaltheatret
 • Det Norske Teatret
 • Riksteatret
 • Fjernsynsteatret
 • Nasjonalgalleriet, Oslo med maleriene Ragnhild (1964), Vinter, Asker (1965), Vestfjorden (1968), Semsjordet i sne (1975) og Gravid (1976) samt to blyanttegninger. Riksgalleriet eier tre portretter av sønnen Bend (1952, 1958 og 1967) samt Nordsjøen (1971–74) og to andre landskaper, alle malerier
 • Bergen Billedgalleri
 • Norsk kulturråd
 • Norges Bank
 • UD
 • Oslo kommune
 • Sandnes Kunstforening
 • Asker Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1947-1950
 • Høstutstillingen, 1956-1957
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1963-1964
 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1972
 • N.-n. utstilling, 1952
 • N.-n. utstilling, 1970
 • Ung Norsk Kunst, 1950-1951
 • Gall. Lucy Krohg
 • Norsk utstilling Island og Færøyene, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn Jub.utstilling, Kunstnernes Hus, 1957
 • Narvik Kunstforening Jub.utst., 1958
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1961
 • Norske teatermalere av i dag, Universitetsbiblioteket, 1962
 • Den norske juniutstilling, Malergården, 1965
 • Statens Kunstakademi 1909 - 1969, Nasjonalgalleriet, 1969-0001
 • Konkurranseutstilling, professorat Kunstakademiet, Nasjonalgalleriet, 1973
 • Jub. utstilling 1930 - 80, Kunstnernes Hus, 1980
 • Askerutstillingene

Gruppeutstillinger

 • Kunstnerforbundet, 1942
 • Kunstnernes Hus, 1953
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1961
 • Haugesund Kunstforening, 1964

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, 1950
 • Kunstnerforbundet, 1958
 • Kunstnerforbundet, 1962
 • Kunstnerforbundet, 1965, (Papegøyen)
 • Kunstnerforbundet, 1971
 • Kunstnerforbundet, 1976
 • Kunstnerforbundet, 1979
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1951
 • Gall. Per, 1967
 • Bergen Kunstforening, 1956
 • Bergen Kunstforening, 1962
 • Bergen Kunstforening, 1971
 • 1956
 • Porsgrunn Kunstforening, 1963
 • Bodø Kunstforening, 1965
 • Sandnes Kunstforening, 1970
 • Ski Kunstforening, 1971
 • Skien Kunstforening, 1972
 • Kongsberg Kunstforening, 1972
 • Gall. Pan, 1972
 • Spesialutstilling på Askerutstillingen, 1972
 • Festspillene i Nord-Norge, 1973
 • Gall. Finsrud, 1975
 • Asker Kunstforening, 1976
 • Askerutstillingen, 1977

Portretter

 • Selvportrett (1946) gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, s. 310
 • Tegning, gjengitt i Bergens Tidende 1.11.1956
 • Tegning av Bø, gjengitt i Bergens Tidende 17.4.1971

Litteratur

 • Bonytt, 1950, nr. 10, s. XVII
 • Bonytt, 1953, s. 108, 109
 • R. Revold, Norges Billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 307, 310 (ill.)
 • R. Thesen, Lofoten i norsk litteratur og kunst, Oslo, 1956, s. 128–29 (ill.), ved
 • A. Moen, Barneskildringer i norsk maleri, Oslo, 1959, s. 33, 34 (ill.), (Kunst i Skolens småskrifter)
 • O. Mæhle, Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 148, 150
 • M. Schulerud, Norsk Kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 585
 • Norsk Dameblad, 20.01.1960
 • K. i dag, 1962, hefte 59, s. 48 (ill.), 49
 • O. Thue, Herman Bendixen, K. i dag, 1963, hefte 63, s. 24–41 (15 ill.)
 • Kunsten idag, 1965, hefte 71, s. 48
 • O. Rønning Johannesen, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • A. Coldevin, Bodø by 1815–1965, Bergen, 1966, register
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1968, bd. 2, s. 411
 • Hurums historie, Drammen, 1969, bd. 2, s. 520
 • O. Thue, Statens Kunstakademi 1909–1969, Oslo, 1969, s. 25, 36, 80 (ill.), Katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 65, 178
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 33, 192
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 113
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 118 (ill.), 119
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 128
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 199
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 180
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 178 (ill.), 179
 • D. Bakke, Lofoten i billedkunsten, Lofoten i går, i dag, i morgen, Tromsø, 1975, hefte 4, s. 122 (ill.)
 • Nordland, Oslo, 1976, s. 330 (ill.), Bygd og by i Norge
 • O. Thue, i Herman Bendixen, katalog Asker Kunstforening, 09.1976, Asker rådhus
 • L. østby, Norges Kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 248, pl. 120
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, s. 6
 • R. Fritzvold, i Herman Bendixen, katalog minneutstilling, Oslo, 1979, (4 ill.), Kunstnerforbundet
 • Verdens Gang, 29.04.1950, (ill.)
 • O. Mæhle, i Dagbladet, 05.05.1959
 • J.F. Michelet, i Morgenbladet, 05.05.1950, (ill.)
 • B. Moss Johnsen, i Morgenposten, 05.05.1950
 • O. Kvalvaag, i Vårt Land, 06.05.1950
 • O. Kvalvaag, i Vårt Land, 07.06.1951
 • A. Moen, i Arbeiderbladet, 07.06.1951
 • A. J. Aas, i Aftenposten, 08.06.1951
 • J.F. Michelet, i Verdens Gang, 08.06.1951
 • B. Moss Johnsen, i Morgenposten, 13.06.1951
 • Nationaltidende, København, 19.08.1951, (portr.foto)
 • Nordlands Framtid, 18.10.1952, (ill.)
 • Vårt Land, 20.04.1953, (ill.)
 • Morgenbladet, 17.11.1955, (ill.)
 • O. Lind, i Sandefjords Blad, 12.05.1956
 • Bergens Tidende, 01.11.1956
 • O. Simonæs, i Bergens Arbeiderblad, 07.11.1956
 • T. Breivik, i Morgenavisen, 08.11.1956
 • A. Moen, i Arbeiderbladet, 08.11.1958
 • Aftenposten, 15.11.1958, (ill.)
 • Morgenposten, 17.11.1958, (ill.)
 • A. J. Aas, i Aftenposten, 24.11.1958
 • Fremover, 28.05.1960
 • O. Simonæs, i Bergens Arbeiderblad, 06.01.1962, (ill.)
 • O. Mæhle, i Dagbladet, 14.02.1962
 • A. Durban, i Morgenposten, 14.02.1962
 • P. Anker, i Arbeiderbladet, 15.02.1962
 • R. R(evold), i Aftenposten, 17.02.1962
 • Porsgrunns Dagblad, 02.02.1963, (ill. + portr.foto)
 • E.C. Jørgensen, i Asker og Bærums Budstikke, 30.08.1963
 • Haugesund Dagblad, 27.03.1964
 • Moss Dagblad, 31.12.1964, (ill.)
 • K. Hoff, i Nordlands Framtid, 30.03.1965, (ill.)
 • Asker og Bærums budstikke, 19.11.1965, (ill. + portr.foto)
 • O. Mæhle, i Dagbladet, 23.11.1965
 • A. Durban, i Morgenposten, 24.11.1965
 • T. Nergaard, i Arbeiderbladet, 30.11.1965
 • O.H. Moe, i Aftenposten, 02.12.1965
 • Aftenposten, 24.11.1967, (ill.)
 • Dagbladet, 24.11.1967, (ill.)
 • A. Durban, i Morgenposten, 30.01.1967
 • O. Mæhle, i Dagbladet, 01.12.1967
 • S. Steen Johnsen, i Aftenposten, 04.12.1967
 • G. Woll, i Arbeiderbladet, 08.12.1967
 • J.F. Michelet, i Verdens Gang, 08.12.1967
 • Asker og Bærums Budstikke, 08.08.1969, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 20.04.1970, (ill.)
 • Bergens Tidende, 15.04.1971, (ill.)
 • Bergens Tidende, 17.04.1971
 • T. Breivik, i Bergens Arbeiderblad, 21.04.1971
 • H. Flor, i Bergens Tidende, 23.04.1971, (ill.)
 • B. Tvedt, i Morgenavisen, 23.04.1971, (ill)
 • A. Durban, i Norges Handels og Sjøfartstidende, 27.09.1971
 • J.F. Michelet, i Verdens Gang, 28.09.1971
 • T. Rosseland, i Vårt Land, 28.09.1971
 • S. Andersen, i Arbeiderbladet, 05.10.1971
 • Ø. P(armann), i Morgenbladet, 05.10.1971
 • S. ørstavik, i Asker og Bærums Budstikke, 22.12.1971, (ill.)
 • D. Bakke, i Lofotposten, 15.03.1972, (ill.)
 • Aftenposten, 28.04.1972, (ill.)
 • Aftenposten, 09.11.1972, (ill.)
 • D. Bakke, i Lofotposten, 01.06.1973, (ill.)
 • Adresseavisen, 13.06.1973
 • Akershus Amtstidende, 08.09.1975, (ill.)
 • E.H. Johnsrud, i Aftenposten, 27.09.1975
 • E. Egeland, i Aftenposten, 05.04.1976
 • Aftenposten, 13.09.1976, (ill.)
 • E.H. Johnsrud, Aftenposten, 26.03.1977, Nekrolog, (portr. foto)
 • Tore Hamsun, Asker og Bærums Budstikke, 28.03.1977, Nekrolog
 • K.E. Harr, Dagbladet, 29.03.1977, Nekrolog, (portr.foto)
 • O. Thue, Aftenposten, 30.03.1977, Nekrolog
 • G. Olram, Aftenposten, 02.04.1977, Nekrolog
 • Verdens Gang, 21.04.1979, Nekrolog, (ill.)
 • P. Grøtvedt, Morgenbladet, 26.04.1979, Nekrolog, (ill.)
 • S. Andersen, Arbeiderbladet, 30.04.1979, Nekrolog
 • J.F. Michelet, Verdens Gang, 02.05.1979, Nekrolog
 • H. Flor, Dagbladet, 03.05.1979, Nekrolog
 • E. Granum, Asker og Bærums Budstikke, 04.05.1979, Nekrolog