Faktaboks

Bjarne Lous Mohr
Født
27. november 1901, Stavanger
Død
20. april 1986, Trondheim

M. var ansatt ved Aker reguleringsvesen 1930–44 og i 1945, og hadde samtidig privat arkitektpraksis i Oslo. Han var ekstralærer i byplanlegging ved Norges landbrukshøgskole, Ås 1939–46, reguleringssjef i Bergen 1946–56, fra 1947 også leder av Generalplankontoret for Bergenshalvøya og Askøy, og professor i by- og regionplanlegging ved Norges Tekniske Høyskole 1956–71. Hans viktigste innsats er arbeid med reguleringsplaner i tiden like etter 2. verdenskrig, spesielt planen for gjenoppbygging av Hammerfest. I arbeidet med regulering av Bergen satte han fram forslag om radikale saneringer i sentrum og egne gater for biler og fotgjengere. M. hadde også forskjellige konsulentoppdrag for Industridepartementet i forbindelse med industribyer på Vestlandet. I Oslo har han tegnet Husebygrenda borettslag (1947–51), et hagebyanlegg med en- og tomannsboliger i forskutte rekker. Fasadene er typiske for periodens senfunksjonalisme med sprossevinduer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olaf Eugen Mohr, sogneprest (1856 - 1933)
 • Jeanette Lous (1860 - 1942)

Gift med

 • Oslo med Eva Reetz Moe (f. 1904)

Utdannelse

 • Examen artium 1920
 • eksamen Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen 1925

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Tyskland 1930 og -35
 • Nederland, Frankrike og Tyskland 1937
 • Danmark og Sverige 1939 og -45

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Norske Arkitekters Landsforbund 1938–46
 • medlem Norges Tekniske Høyskoles hovedplankomité av 1956
 • medlem Norges Tekniske Vitenskapsakademi
 • styremedlem Norsk institutt for by- og regionforskning

Utførte arbeider

 • Leiegården Strømsveien 20, Oslo (1932–33) sammen med Borghild Synnæs
 • Reguleringsplan for Hammerfest (1945–46), for Ås (1946–47) og for Volda
 • Hagebyen Husebygrenda borettslag for OBOS, Oslo (1947–51) sammen med Helge Hoel

Eget forfatterskap

 • Reguleringsplan for Hammerfest, Byggekunst, 1946, s. 78–83 (ill.)
 • Omkring reguleringen av strøket Marken-Vågsbunnen i Bergen, Byggekunst, 1952, s. 53–57

Litteratur

 • Byggekunst, 1947, tillegg s. 14 (ill.)
 • Studentene fra 1920, Oslo, 1948, s. 221–22
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1979
 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De neste ti kull 1920–29, Oslo, 1950, s. 101
 • Oslo gårdkalender, nybygg 1925–45, Oslo, [u.å.], register s. 372 (ill.)
 • Oslo gårdkalender, nybygg 1945–55, Oslo, [u.å.], register s. 134 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 148, 299
 • Studentene fra 1920, Oslo, 1970, s. 194
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 316

Faktaboks

Bjarne Lous Mohr