Faktaboks

Peter Jaspersen
Født
1737, Ås
Død
1801, Christiania

J. tok borgerskap som bilthugger og stolmaker i Christiania i 1759. Han samarbeidet med brødrene Hans og Jens, men var antagelig den ledende mester. Brødrene var blant de første som brakte rocaillestilen inn i kirkene. Det er ikke mulig å skjelne mellom deres arbeider. Deres første store oppgave var innredningen av Drøbak kirke, hvor de i 1776 utførte altertavle, prekestol, orgelfasade, døpefont og to korskillefigurer. Altertavlen og prekestolen har tydelig hatt inventaret i Oslo domkirke som forbilde, men akantusrankene er erstattet av rocaillemotiver og blomsterdekor. Deres siste kjente arbeid er prekestolen fra 1783 i Sande kirke, Vestfold. En eller flere av brødrene arbeidet også som maler.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Inventar i Hobøl kirke, Ås kirke, Oppegård kirke, Setskog kirke, Drøbak kirke, Sande kirke i Vestfold, Aurskog kirke og Hvaler kirke

Litteratur

  • Dunker, C. B., Gamle Dage, (Kristiania, 1909, s. 400
  • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 107
  • Grevenor, H., ?Norsk rokokko?, Kunst og Kultur, 1929, s. 156
  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 117
  • Schøning, A., Vaar Frelsers kirke i Drøbak, Norvegia Sacra, (Kristiania, 1924, s. 25
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 174, 224
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2. s. 308 (ill.)
  • Christie, S., Christie, H., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, register bd. 2, s. 352 (ill)
  • Christie, H., Christie, S., Akershus, Norges kirker, Oslo, 1969, register bd. 2, s. 392 (ill.)