J. tok borgerskap som bilthugger og stolmaker i Christiania i 1759. Han samarbeidet med brødrene Hans og Jens, men var antagelig den ledende mester. Brødrene var blant de første som brakte rocaillestilen inn i kirkene. Det er ikke mulig å skjelne mellom deres arbeider. Deres første store oppgave var innredningen av Drøbak kirke, hvor de i 1776 utførte altertavle, prekestol, orgelfasade, døpefont og to korskillefigurer. Altertavlen og prekestolen har tydelig hatt inventaret i Oslo domkirke som forbilde, men akantusrankene er erstattet av rocaillemotiver og blomsterdekor. Deres siste kjente arbeid er prekestolen fra 1783 i Sande kirke, Vestfold. En eller flere av brødrene arbeidet også som maler.