H.s inntrykk fra en oppvekst i utkant-Norge og fra mangeårige opphold i storbymiljøer har skapt en spenningsfylt kontrast mellom skildringer av storbytilværelsens skyggesider og et romantisk landskapsmaleri. Hans første arbeider er preget av en dekorativ, fritt fabulerende surrealisme. I perioden 1970–73 delte H. atelier med den østerrikske maleren Wolfram Dachauer. Han mottok sterke impulser fra ham. Også popkunst og fotorealisme var viktig for H. i disse årene. Etter at H. flyttet til Hamburg i 1973, vek de dekorative elementene i H.s maleri for en krass realisme beslektet med tysk kritisk kunst og fotorealisme. Det sentrale tema i H.s maleri er forskjellige former for rollespill. Bilder fra 1970–74 viser menn i dresser med nitid tegnede fiskebensmønstre og dominerende slips, som symboliserer mennesker som er blitt ett med sine roller. I dette tidsrom malte han også bilder som karikerte prester og kirkelige ritualer. H. har i en rekke arbeider skildret forskjellige sider av kjønnslivet. Særlig har han vært opptatt av de grupper som faller utenfor det godtatte kjønnsrollemønster og har på en nærgående måte malt homoseksuelle og transvestitter. Parellelt med disse motivkretsene har H. malt landskaper. H.s eldste bilder er fra Honningsvåg og viser romantiske landskaper, i blant med elskende par. I Wien og Hamburg var ødeleggelsen av naturen et viktig motiv, mens han etter tilbakekomsten til Norge i 1978 gikk tilbake til en romantisk landskapskunst. I blant setter han inn gjenstander som kontrast mot den uberørte natur og som et tegn på menneskenes tilstedeværelse i den. Isolert i hans produksjon står en serie bilder fra 1977 der fugler med menneskekropper opptrer i forskjellige roller som f.eks. strippersker og go-go-girls.