H. gjorde seg først bemerket med romdekorasjoner. Sammen med Kalle Orstad og Harald Stokkeland utførte han rundt 1950 monumentale utsmykningsarbeider på Bakkebø sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, Egersund og i Studentersamfunnets lokaler, Ås. Det summarisk naturalistiske billedspråk anvendt i disse tidlige arbeidene ble imidlertid snart forlatt til fordel for en mer abstrakt uttrykksform. En rekke bilder fra slutten av 1950-årene viser sterkt stiliserte interiører holdt i mørke, tunge farger. Utover i 1960-tallet videreutviklet H. sitt formspråk i nonfigurativ retning, med stadig større vekt på penselstrøkenes ekspressivitet og fargenes egenart. En dypstemt koloritt har fortsatt å prege hans produksjon, skjønt et visst innslag av sterkere, tildels glødende farger etter hvert har gjort seg gjeldende.