Faktaboks

Bjørn Bjerring Hansen
Født
17. februar 1918, Haus
Død
27. desember 2007, Oslo

H. gjorde seg først bemerket med romdekorasjoner. Sammen med Kalle Orstad og Harald Stokkeland utførte han rundt 1950 monumentale utsmykningsarbeider på Bakkebø sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, Egersund og i Studentersamfunnets lokaler, Ås. Det summarisk naturalistiske billedspråk anvendt i disse tidlige arbeidene ble imidlertid snart forlatt til fordel for en mer abstrakt uttrykksform. En rekke bilder fra slutten av 1950-årene viser sterkt stiliserte interiører holdt i mørke, tunge farger. Utover i 1960-tallet videreutviklet H. sitt formspråk i nonfigurativ retning, med stadig større vekt på penselstrøkenes ekspressivitet og fargenes egenart. En dypstemt koloritt har fortsatt å prege hans produksjon, skjønt et visst innslag av sterkere, tildels glødende farger etter hvert har gjort seg gjeldende.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bertha Bjerring Jensen
 • Conrad Hansen

Gift med

 • Åse Margrethe Lysholm Jensen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Hospitant Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Per Krohg 1943–45
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Aage Storstein 1945–48

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Lorch-Schives legat 1959
 • Statens kunstnerstip. 1960
 • Statens 3-årige arbeidsstip. 1966–68
 • Studieopphold i København 1950–55
 • kortere opphold i Paris 1960

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Tidligere medlem av Landsforeningen Norske Malere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Sm.m. Kalle Orstad og Harald Stokkeland: Veggfelter, Bakkebø sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, Egersund
 • 2 veggfelter, Studentersamfunnets spisesal, Norges landbrukshøgskole, Ås (1949-50)
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Modum Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1964
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1968

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1958-1959
 • Høstutstillingen, Oslo, 1961-1967
 • Høstutstillingen, Oslo, 1972
 • Vestlandsutst., 1947
 • Vestlandsutst., 1965
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1950
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1956-1957
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1959-1963
 • Stipendiesøkernes utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1958
 • Juniutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1961
 • Nutida nordisk konst, Hässelby Slott, Stockholm, 1966
 • Abstrakt og nonfigurativt, vandreutst. Riksgalleriet, 1969
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1974

Litteratur

 • Dagbladet, 24.05.1951, (ill.)
 • Verdens Gang, 25.05.1951, (ill.)
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 25.05.1951
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 25.05.1951
 • Anker, P., i Paletten, Göteborg, 1958, nr. 4, s. 131
 • Malmanger, M., i Dagbladet, 09.04.1964
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 14.04.1964
 • Matheson, F., Parmann, ø., Askeland, J., Malmanger, M., Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, s. 19
 • Dagbladet, 01.11.1968, (ill.)
 • Aftenposten, 04.11.1968
 • Durban, A., i Morgenposten, 08.11.1968
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 08.11.1968
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 12.11.1968
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 13.11.1968
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 15.11.1968
 • Kunsten idag, 1969, hefte 90 s. 53 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 204
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 55