Faktaboks

Arne Vigeland
Vigeland, Arne Nikolai
Født
3. juli 1900, Sør-Audnedal
Død
11. oktober 1983, Oslo

I 50 år var V. ansatt i Postverket, men han skaffet seg likevel kunstnerisk utdannelse og ble en av våre mest produktive billedhuggere. Fra 1920 var han bosatt i Oslo. Han tenkte først å bli maler, men begynte etter noen tids undervisning å modellere. Gjennom hele hans virke var dyr, især av hjorteslekten, et hovedmotiv. På sine studiereiser i midten av 30-årene tegnet han flittig i dyrehager. Resultatet var en rekke ekspressivt oppfattete rovdyrfigurer som av og til kan røpe impulser fra Antoine-Louis Barye. Fra denne perioden stammer den fortettete statuetten Europeisk bisonokse (bronse 1934, NG). Etter krigen utførte V. flere minnesmerker over falne, bl.a. det stramt komponerte Monument over krigens ofre i Larvik (syenitt 1950-52). Både i dette arbeidet og i flere av de tidlige dyreskulpturene la V. særlig vekt på å uttrykke volumene. Men allerede i et tidlig verk som Idyll (messing 1932) med rådyrhind og kalv var han opptatt av linjespillet som etter hvert ble et dominerende trekk ved hans skulptur. Skulpturene kjennetegnes ved en sikker proporsjonering med avveining av tunge og lette former og av rommet mellom dem. Bevegelse og rytme betones gjennom et nøye beregnet linjespill som også gir uttrykk for dyrenes egenart. Dette kommer klarest fram i grupper av dyr, særlig i mor med kalv som var et sentralt motiv i V.s produksjon. Spesielt kan fremheves Hjorthind med kalv (bronse 1951, Haugesund) og Kronhjorter (bronse 1957-58, Eidsvolls plass, Oslo). Et enslig dyr som Kronhjort (bronse 1961, Kristiansund) er stramt utformet og forener følsomhet med monumental holdning. I 1950- og 60-årene laget V. utkast til en rekke keramiske veggdekorasjoner, enkle, ukompliserte komposisjoner med dyre- og menneskefremstillinger. Han har også utført portretter som de karakterfulle bystene av Elias Lauen (bronse 1952) og Harald Haraldssøn (bronse 1968). V.s menneskefremstillinger i helfigur har ofte et stivere og mer summarisk preg. Fra hans senere år stammer enkelte arbeider hvor menneskefigurer inngår i et samspill med abstrakte former som i Haldensøylen (bronse og stål 1965). Mens V. gjennom nesten hele sin produksjon uttrykte seg i en vel avveid, noe forsiktig naturalisme, oppstår det i disse verkene en konflikt mellom to ulike formspråk. V.s etterlatte arbeider er samlet i Krutthuset på Lagmannsholmen i Kristiansand.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Andrea Osestadstrand
 • Nils Nilsen Vigeland, gårdbruker

Gift med

 • Nora Fjære

Utdannelse

 • SHKS under Wilhelm Krogh-Fladmark, August Eiebakke, Eivind Nielsen, Wilhelm Peters og Torbjørn Alvsåker 1920-23, 1927-28
 • Kunstak. under Wilhelm Rasmussen 1928-30 og vårsemestret 1931

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Conrad Mohrs leg. 1934
 • Houens leg. 1940
 • Studiereiser til Tyskland, Tsjekkoslovakia, Belgia og Frankrike 1934-35
 • Frankrike og Spania 1954
 • Italia 1959

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett BKS, viseformann 1957-63
 • medlem NBF, styremedlem 1946
 • UKS, styremedlem 1932-35
 • Medlem tilsynsrådet K. Hus 1946-48, direksjonen 1946-57
 • jurymedlem i konkurranse monument over falne, Fredrikstad 1947, monument over falne briter, Oslo 1956, utsmykning av Badeparken, Sandefjord 1957

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i engere konkurranse krigsminnesmerke i Larvik 1950
 • 3. premie i konkurranse monument over Haakon 7 1967
 • innkjøp i konkurranse Nordahl Grieg-monument 1954
 • innkjøp i konkurranse Fridtjof Nansen-monument 1958
 • innkjøp i konkurranse fiskerimonument i Ålesund 1959
 • innkjøp i konkurranse monument over falne, Asker

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Maleri, Grefsen Menighetshus, Oslo (olje, ca. 1923)
 • Ape med unge, Bibliotek, Kristiansand (rød sement 1932)
 • Monument over falne, Valle kirke, Sør-Audnedal (syenitt 1947)
 • Minnesmerke over falne norske postfolk, Posthuset, Oslo (marmor, 1948)
 • Byste, overingeniør Johan Theodor Wæhre, Hjuksebø stasjon (bronse, reist 1950)
 • Monument over krigens ofre, Larvik (syenitt 1950 - 52)
 • Hjorthind med kalv, Rådhusparken, Haugesund og Blackeberg skole, Sthm. (begge bronse 1951)
 • Gaffelbukk, Telemark sentralsykehus, Porsgrunn (bronse 1952)
 • Keramiske veggdekorasjoner, Hammerfest postkontor (1952)
 • Honningsvåg postkontor (1952/53), Majorstuen postkontor, Oslo (1955), Sandnes jernbanestasjon (1956), Seljord telehus (1963/64), Kragerø postkontor (1964), Brønnøysund postkontor (1965), Valleheimen alders- og sykehjem, Vigeland, Lindesnes
 • Råbukk, Hafslund, Sarpsborg (bronse 1953)
 • Monument over falne i Nord-Aurdal, Valdres folkemuseum, Fagernes (bronse 1954)
 • Bjørn som klør seg, Ilatrappen Oslo, Wilds Minne skole, Kristiansand og ved Bragernes kirke, Drammen (alle bronse 1954)
 • Råbukk, Bygdøy Kongsgård (bronse 1954/55)
 • Idyll, Bøkeskogen, Larvik (bronse 1955)
 • Aamot-statuetten, filmpris, Kommunale Kinematografers Landsforbund (bronse 1955)
 • Kronhjorter, Eidsvolls plass, Oslo (bronse 1957 - 58)
 • Geitebukker, fonteneskulptur, Lektorenes Hus, Oslo (bronse 1958)
 • Geitebukk (del av skulpturen Lektorenes Hus) Lilleås skole, Horten og Valaskjold ungdomsskole, Tune (bronse 1958)
 • Bukkene Bruse, fonteneskulptur, Bankplassen, Flekkefjord (bronse, antagelig 1958)
 • Fra Stripa, Trondh. (bronse, ca. 1958)
 • Idyll, Neptunparken, Porsgrunn (bronse 1959)
 • Råbukk, Romerike ungdomsskole, Sørumsand og Skulpturparken, Moss (bronse 1959)
 • To flaggstenger med bjørneunger, Post- og telegrafbygget, Kirkenes (bronse 1959 - 60)
 • Tre sjøfugler, Porsgrunn og Kristiansand (bronse 1960)
 • Keramisk frise og dekorativt arbeide i sansblåst glass, Drammensdistriktets Skogeierforening, Hønefoss (1960)
 • Idyll, Sandnes og Eiksmarka, Bærum (bronse 1960)
 • Kronhjort, Rolighetsdammen, Kristiansund (bronse 1961)
 • Veggdekorasjon (keramikk 1961), veggdekorasjon (messing 1961), utvendig veggdekorasjon (polyester 1962) og mønster til sandblåst glass, Posthusgården, Arendal
 • Piken med laksen, bybroen, Mandal (eloksert aluminium 1963)
 • Råbukk som drikker, Byparken, Farsund og ved Bragernes kirke, Drammen (bronse 1965)
 • Haldensøylen, bybroen, Halden (bronse og stål 1965)
 • Morgen, Ringerike sykehus (eloksert aluminium og rustfritt stål 1966)
 • Minnetavle, Lektorenes Hus, Oslo(metall og emalje 1967)
 • Flukt, ved Strømsø kirke, Drammen (bronse og kobber 1967)
 • Lek (Gutten med bjørnen), Gravene, Kristiansand (bronse 1968)
 • Rådyrgruppe, Lindesnes kommunehus, Vigeland (bronse 1968)
 • Hegre, ved Kristiansand Elektrisitetsverk (bronse, ca. 1970)
 • Hegre, Kjølnes ungdomsskole Porsgrunn, Rykkin Bærum og Nilsemarka Slemmestad (alle bronse 1971)
 • Statue, Roald Amundsen, Uranienborg, Svartskog, Oppegård (bronse 1972)
 • Rådyrgruppe, Kopervik kirke (bronse, oppsatt 1974)
 • På stripa, ved Biblioteket, Kristiansand (bronse 1974)
 • To bjørneunger, Bankplassen, Flekkefjord (bronse 1974)
 • Kråka, Spangereid, Lindesnes (bronse 1974)
 • Bryggearbeideren, Tollboden, Drammen (bronse, oppsatt 1976)
 • De første skritt, Vigmostad, Lindesnes (bronse 1976)
 • Otra, fonteneskulptur, Olav 5s plass, Kristiansand (bronse, ca. 1979, oppsatt 1984)
 • NG
 • Christianssands FG
 • Arne N. Vigelands samlinger, Kristiansand
 • Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
 • Det antarktiske Museum, Christchurch, New Zealand
 • RG
 • Mandal Kunstfor.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1931-1938
 • Høstutst., 1940
 • Høstutst., 1945
 • Høstutst., 1947-1949
 • Høstutst., 1952-1953
 • Høstutst., 1955-1957
 • Høstutst., 1959-1961
 • Høstutst., 1963-1964
 • Høstutst., 1975
 • Sørlandsutst., 1969-1974
 • Norsk skulptur, 1934
 • UKS utst., 1935
 • UKS utst., 1936
 • Vi kan-utst., 1938
 • Billedhuggertegninger, 1941
 • Skulpturutst., 1942
 • NKF, 1946-1947
 • UKS jub.utst., 1946
 • UKS jub.utst., 1957
 • Norsk utst., 1947
 • Skulpturutst., 1949
 • Skulpturutst., 1950
 • Ung norsk konst, vandreutst., 1950-1951
 • Norsk nutidskonst, 1951
 • Statens vandreutst., 1951
 • RGs vandreutst. nr. 3, 1953-1954
 • RGs vandreutst. nr. 6, 1954-1955
 • RGs vandreutst. nr. 7, 1955-1956
 • RGs vandreutst. nr. 20, 1961-1962
 • Norsk nutidskonst, 1956
 • UKS Vårutst., 1959
 • Terrakotta, 1960
 • Internasjonal utst. av samtidskunst, 1961
 • Vår skulptur i dag, 1962
 • Østersjø-biennalen, 1963
 • Von der Lippes verksted, 1963
 • Utkast til Haakon 7-monument, 1967
 • Norsk skulptur i dag, 1968
 • Statens kunstakademi 60 år, 1969
 • Norsk skulptur, 1972
 • Norsk skulptur, 1972

Portretter

 • Tegning utført av Gösta Hammarlund gjengitt i Dagbl. 10.9.1954