Faktaboks

Hugo Wathne
Wathne, Hugo Frank
Født
25. september 1932, Stavanger

W. fikk interesse for billedkunst gjennom sin far, og begynte i pottemakerlære hos Emanuel Simonsen i Sandnes. To år etter sin første separatutstilling i Stavanger Kunstforening debuterte W. på Vestlandsutstillingen i 1957 med portrettbysten Eva og på Høstutstillingen med bysten Ernst. Etter endt utdannelse flyttet han tilbake til Stavanger der han utførte Folungene i Johannesparken (1960). W.s virksomhet har vært konsentrert om faste utsmykkingsoppdrag. Hans formspråk har siden akademitiden vekslet mellom figurasjon, ulike former for stilisering og abstraksjoner til det helt nonfigurative uttrykk, bestemt av oppgavens art. Man kan i hans arbeider spore en viss begeistring for billedhuggere som Constantin Brancusi, Naum Gabo, Nikolaus Pevsner, Marino Marini og Henry Moore. Parallelt med tradisjonelle portretter og dyreskulpturer i leire og bronse, har undersøkelser av nye materialers muligheter i skulpturell sammenheng også ført til eksperimenter med forskjellige teknikker og uttrykksformer. I 1960-årene var W. opptatt av å arbeide direkte med forskjellige sveiseteknikker i materialer som jern og stål, messing og kobber. Disse arbeidene er sterkt abstrahert i retning av det nonfigurative, som f.eks. Ensom fugl (Høstutstillingen 1966), en dynamisk abstraksjon i kobber, og relieffet Tanker i jern (Høstutstillingen 1967), hvor materialet er tilført akrylfarger W. har mottatt sterke inntrykk fra fjellformasjoner ved havet, sandstrender og slipt stein. I relieffet Møte med tiden (jern 1968, Stavanger Aftenblad) er det bygd opp en rytmisk komposisjon i enkle horisontale og vertikale plan holdt sammen av faste akser og med assosiasjoner til hav, himmel og skipsformer. Forrevne skipsvrak langs jærstrendene har gitt inspirasjon til flere abstrakte skulpturer, f.eks. Havet tok (Høstutstillingen 1969), en diagonalt steilende skipskropp. De samme teknikker og materialkombinasjoner tas i bruk i en rekke større utsmykkingsoppgaver fra overgangen mellom 60- og 70-årene. I 70-årene ble interessen for ulike materialers kombinasjonsmuligheter vekket, samtidig som det innholdsmessige ble sterkere aksentuert. Samfunnsproblemer kom mer direkte til uttrykk, f.eks. i Symbolets tragedie (Vestlandsutst. 1972), et sterkt abstrahert bilde av fredsduen som styrter til jorden med brutte vinger og opprevet bryst. Det sveisede stålet er ekspressivt malt i rødt, hvitt og svart. I den nonfigurative skulpturen Saneringssatan (utst. 1971) og i relieffene Trafikkdøden og Ut i verdensrummet (begge utst. 1974) tok W. også opp vår sivilisasjons teknologiske utvikling og miljøproblemene. Fra omkring 1975 ble W.s skulpturer mindre provoserende, og mer poetiske og optimistiske i sitt uttrykk. En ny fase innledet skulpturen Egget (1975, Stavanger Faste Galleri), i 1979 utført som monumentalskulptur (Nytt håp 1979, Rogalands Distriktshøgskole). Sammenkobling av materialkontraster gir her en bredere opplevelse av rene formkvaliteter. W. har også utført flere utendørs lekeskulpturer, gjerne satt sammen av prefabrikerte betongelementer. I perioden 1969-73 var W. med på å bygge opp fagmiljøet på Vestlandets Kunstakademi som lærer i skulptur og eksperimentell utforming. Han fortsatte sin pedagogiske virksomhet som hovedlærer i skulptur ved Kunstskolen i Rogaland fra 1978.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • 1961 med Berit Øi

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Elev av billedhoggeren Magnus Vigrestad, Stavanger kort tid
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo keramikklinjen med diplom 1949-54
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1954-57 og Per Krohg 1957-58
 • kunstak., København under Gottfred Eickhoff 1959
 • Académie de la Grande Chaumière, Paris 1965/66

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stavanger bys kulturstipend 1956, -73
 • Schäffers legat 1957
 • Statens reisestipend 1957
 • Lorch-Schives legat 1962
 • Rolf Stenersens legat 1968
 • Bærum kommunes kulturstipend 1977
 • utviklingsstipend fra Utenriksdep. 1978
 • stipend fra Fondet for svensk-norsk samarbeid 1979
 • Rogaland fylkes kulturstipend 1982
 • Statens garantiinntekt fra 1978
 • Gjentatte studiereiser og -opphold til Danmark, Sverige, Italia, Frankrike, Hellas, Spania, Tyskland, Egypt og Tyrkia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i skulptur Studieatelieret (Vestlandets Kunstak.), Bergen 1969-70
 • keramikklinjen Bergen kunsthåndverkskole 1971-72
 • Kunstskolen i Rogaland fra 1978
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Rogaland, varamann i styre 1963-68, styremedlem 1969-70, 1973-75, 1981-82, formann 1976-79 og -83
 • jurymedlem Vestlandsutst. 1964-66, 1968-73, 1976-77, fra 1981
 • medlem Galleristyret 1967-72, formann 1973-75, medlem Kunstnerisk råd/jury 1973-84
 • medlem Norsk Billedhuggerforening, styremedlem 1979-81, interimstyret 1975-76, sentralstyret 1977-80
 • medlem innkjøpskomité Stavanger Faste Galleri 1978-84
 • Norsk kulturråds materialfond 1977-78
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger fra 1983

Priser, premier og utmerkelser

 • Stavanger Aftenblads kulturpris 1977
 • 1. premie i engere konkurranse utsmykking av Bardufoss videregående skole 1983
 • 1. premie i engere konkurranse utsmykking av Heimdal boligplattform 1984

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Folungene, Johannesparken, Stavanger (bronse 1960)
 • Ekspansjon, Block Watne, Øksnevad (kobber 1966)
 • Frise, Restaurant Viking, jernbanestasjonen i Stavanger (jern 1967)
 • Relieff, Tjensvoll skole (messing og kobber 1967)
 • Relieff, Møter med tiden, Stavanger Aftenblad (jern 1968)
 • Selungen, Naturparken på Nærbø, Hå (bronse 1968)
 • Postduen, Sandnes Posthus (rustfritt stål 1970)
 • Akrobatfamilien, Kristianlyst ungdomsskole, Stavanger (jern 1971)
 • Flygefisk, Fitjar ungdomsskole, Stord (aluminium 1971)
 • Lekeskulptur, Kverneviken bydelssenter, Stavanger (jern 1971)
 • Skulptur og relieff (messing), Stavanger Cementfabrikk (1972)
 • Vår, A/S Trelastkompaniet Forus, Stavanger (rustfritt stål 1974)
 • Tunnel og bane, Egersund jernbanestasjon (marmor og betong 1975)
 • Relieff, Livsfrisen, Sandnes videregående skole (polert bronse 1975)
 • Relieff, Frigjorte krefter, DnC, Sandnes (tre 1975)
 • Stavangerpiken, Sparebanken i Rogaland, Stavanger (bronse 1976)
 • Relieff, Frigg-gudinnen, boligplattformen Elf Aquitaine A/S Norge, Frigg-feltet (bronse 1978)
 • Lekeskulptur, byoriginalen Lars H. Lende, Lendelunden, Stavanger (bronse 1980)
 • Lekeskulptur, Auglend ungdomsskole, Stavanger (malt betong 1980)
 • Relieff, Folkets Hus, Stavanger (tre 1981)
 • Nytt håp, Rogaland Distriktshøgskole, Stavanger (marmor, maltfuru og messing 1981)
 • Lekeskulptur, Tjensvoll bydelssenter, Stavanger (betong 1981)
 • Dyregruppe, Tjensvoll skole, Stavanger (bronse 1982)
 • Siste reis, alterveggen kapellet, Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, Førde (bronse og marmor 1982)
 • Relieff, Time videregående skole (tre 1983)
 • Minnerelieff, Ivar Dalen, Fyllingsdalen, Bergen (bronse 1984)
 • Folungen, Sola kommune (bronse 1984)
 • Portretter: Orania Marquard Olsen, Rogaland teater (bronse 1962)
 • Minnemonument, Hans Hylen, Sauda (bronse 1962)
 • Byste, Dr. Normann, Folkebiblioteket i Sirdal (bronse 1971)
 • Overlege K. C. Andersen, Rogaland psykiatriske sjukehus, Sandnes (1971)
 • Skipsreder Torolf Smedvig, Siddishallen, Stavanger (1977)
 • Byste, O. M. Wikra, Skudeneshavn (bronse 1982)
 • Relieff, John Johnsen, Lyse Kraftverk, Sandnes (bronse 1983)
 • Medaljer og priser: Siddisprisen, Stavanger Pressefor.s pressepris (steingods, tildelt 1. gang 1962)
 • Maktå, Rogaland Teaters kunstnerpris (terrakotta, tildelt 1. gang 1963)
 • Medaljer for Norges Fotografforb. 1981
 • Medalje Elf Aquitaine A/S Norge ved åpningen av Frigg-feltet 1978 og Nordsjøfeltet 1984.
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Sandnes Kunstforening
 • Stavanger og Karmøy kommuner

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1957-1958
 • Høstutstillingen, 1961-1963
 • Høstutstillingen, 1965-1967
 • Høstutstillingen, 1969-1970
 • Høstutstillingen, 1973-1974
 • Høstutstillingen, 1976-1977
 • Vestlandsutst., 1957-1959
 • Høstutstillingen, 1962-1965
 • Høstutstillingen, 1967-1970
 • Høstutstillingen, 1972
 • Høstutstillingen, 1974
 • Høstutstillingen, 1976-1977
 • Høstutstillingen, 1982-1983
 • Yngre Stavangerkunstnere, 1958
 • Juniutst., 1958
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1964
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1968
 • Kunst fra Stavanger, 1965
 • Kunst fra Stavanger, 1965
 • Internasjonal utst., 1966
 • Visuelt -74
 • Visuelt -74, 1974
 • Nordisk skulpturbiennale, 1979
 • Nordisk skulpturbiennale, 1980
 • Nordisk Konstbiennal, 1982
 • Østersjøbiennalen, 1983
 • Norsk skulptur, 1983
 • Norsk skulptur

Portretter

 • Tegninger utført av Frank Wathne (blyant 1972) gjengitt i Stavanger Aftenblad 1.9.1977 og (blyant 1981) gjengitt i Norske billedhoggere i dag, Oslo 1983, s. 165

Litteratur

 • Profiler og paletter i Rogalands kunst, 1965, s. 257–58 (ill.)
 • Norsk skulptur i femti år, 1969, s. 307–08 (ill.)
 • Stavanger, en gammel by full av nytt, 1975, s. 211–12 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, 1977, s. 264
 • i North, 1982, nr. 10/11, s. 62–63 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, 1982, bd. 7, register
 • Stavanger Aftenblad, 23.09.1955, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 28.03.1957, (ill.)
 • Stavangeren, 23.09.1955, (ill.)
 • Stavangeren, 03.10.1955
 • Sunnmørsp., 29.03.1957, (ill.)
 • Morgenbladet, 27.09.1957, (ill.)
 • Stavangeren, 30.12.1957, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 07.03.1958, (ill.)
 • i Stavanger Aftenblad, 02.02.1959, (ill.)
 • i Stavanger Aftenblad, 25.11.1960, (ill.)
 • Rogalands Avis, 01.05.1960
 • Rogalands Avis, 14.05.1960
 • Rogalands Avis, 05.07.1960
 • Rogalands Avis, 25.11.1960, (ill.)
 • Rogalands Avis, 09.12.1960
 • Stavangeren, 25.11.1960, (ill.)
 • Stavangeren, 10.09.1962, (ill.)
 • Stavangeren, 01.12.1960, (ill.)
 • i Verdens Gang, 27.01.1962
 • Bergens Arbeiderblad, 02.03.1963, (ill.)
 • Rogalands Avis, 13.05.1966
 • Rogalands Avis, 02.06.1966, (ill.)
 • Stavangeren, 01.06.1966, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 01.06.1966
 • Stavanger Aftenblad, 31.01.1967, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 04.02.1967, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 10.02.1968, (ill.)
 • i Haugesunds Avis, 25.02.1967, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 16.02.1968
 • i Aftenposten, 26.04.1969, (ill.)
 • i Verdens Gang, 07.06.1969, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 20.09.1969, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 01.12.1973, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 06.11.1970
 • i Rogalands Avis, 02.10.1972, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 05.11.1970
 • Stavanger Aftenblad, 17.04.1971
 • Stavanger Aftenblad, 16.09.1972
 • Stavanger Aftenblad, 23.10.1973, (ill.)
 • Bergens Tidende, 26.11.1971
 • Bergens Tidende, 27.06.1972, (ill.)
 • i Dagbladet, 03.03.1974
 • i Dagbladet, 03.10.1974, (ill.)
 • Bergens Arbeiderblad, 17.11.1974, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 25.04.1975, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 03.05.1975, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 27.05.1975, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 25.04.1975, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 05.05.1975, (ill.)
 • i Dagbladet, 28.05.1975, (ill.)
 • i Aftenposten, 04.10.1975
 • Stavanger Aftenblad, 14.01.1976, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 06.04.1976, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 10.09.1976
 • Aftenposten, 04.02.1977, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 14.03.1977, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 25.05.1977, (ill.)
 • i Stavanger Aftenblad, 01.09.1977, (ill.)
 • i Stavanger Aftenblad, 22.09.1977, (ill.)
 • Verdens Gang, 09.03.1978, (ill.)
 • Aftenposten, 09.05.1978, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 24.03.1979
 • Stavanger Aftenblad, 20.03.1980
 • Stavanger Aftenblad, 10.05.1980
 • Stavanger Aftenblad, 20.10.1981, (ill.)
 • Rogalands Avis, 06.10.1980
 • Rogalands Avis, 20.10.1981, (ill.)
 • Norsk rikskringkasting Fjernsynet: Kunstneren som samfunnsrefser, 28.05.1975