Faktaboks

Erik Harry Johannessen
Født
6. januar 1902, Stockholm
Død
25. desember 1980, Oslo

J. flyttet fra Stockholm til Kristiania i 1904. Hans far døde mens han var ung gutt. Etter 1. verdenskrig drog J. til sjøs, oppholdt seg bl.a. på Cuba og arbeidet et år i Philadelphia. I Oslo utdannet J. seg til reklametegner på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1924-25, hans eneste formelle kunstutdannelse. Han fikk korrektur av Axel Revold i forbindelse med croquistegning ca. 1930. 1933-35 hadde J. atelier ved siden av Kai Fjell og mottok veiledning av ham. På denne tid var J. ansatt som reklametegner i Freia. Samtidig utførte han for private hjem vindusdekorasjoner og dekorativt maleri, kopiert etter Gerhard Munthes sagabilder. Fjell fikk ham til å slutte med denne typen arbeid og oppmuntret ham til å eksperimentere med tresnitt. Langs ukonvensjonelle veier nådde han fram til et dekorativt og uttrykksfullt formspråk. J. var på dette tidspunkt opptatt av Edvard Munchs kunst, tysk ekspresjonisme, Arne Ekeland og Kai Fjell. De to sistnevnte fikk varig innflytelse på hans formspråk.

Fra februar til oktober 1934 utførte J. ca. 26 tresnitt. Enkelte er naive fremstillinger av figurer i interiører uten særlig originalitet, men langt de fleste er symbolmettede bilder. Temaene er liv og død, angst, livets mening eller mangel på sådan og de ubevisste drivkrefter i mennesket. Bildene preges av et darwinistisk og ateistisk livssyn. Stilen er en forenklet flatestil med grov beskjæring av motivet. Komposisjonen bygger på brutte linjer og kontrastvirkninger. Våren 1935 utførte J. i løpet av et par måneder 20–25 malerier i stort format, som sammen med tresnittene utgjør hans viktigste innsats som billedkunstner. I komposisjoner som Spåkvinne, Hjørnesteinen, Gutten med slyngen og Forlatt (1935, alle Rolf Stenersens Samling, Oslo) avspeiles J.s grubling over metafysiske og moralske spørsmål. Han stiller opp mot hverandre begreper som godt - ondt, drift - hemning og gestalter disse i form av skikkelser med dobbelprofiler eller sorte og hvite legemer projisert over i hverandre. Koloritten er dempet og dominert av sort, grått, beige, brunt og oker. Komposisjonen er basert på ellipser, romber og trekanter, og han utnytter disse dekorativt. Fargen er lagt tykt på i store flater. I en annen gruppe bilder, uten spesifiserte titler, er formene oppløst, bildene er uten klar disponering av flaten og penselstrøkene er sterkt markerte. J.s arbeider fra 1934-35 kom til mens han var sterkt fysisk svekket. Høsten 1935 ble han innlagt på sanatorium for lungetuberkulose. På denne tid ble J. sterkt opptatt av religiøse grublerier. Jesus som brud (1935, brent) er et sentralt bilde som avspeiler dette. Det fremstiller Jesus som naken kvinne på korset med tornekrone og hvitt brudeslør. Dette og enkelte andre bilder brente J. fordi han så dem som djevelens verk. Det sterkt personlige og selvutleverende trekk i J.s kunst interesserte Rolf E. Stenersen. Han tolket J.s kunst ut fra psykoanalysen og surrealismen. Den fremstilling Stenersen har gitt av J.s kunst i dette tidsrom har maleren selv imøtegått. Stenersen kjøpte ved J.s sammenbrudd i 1935 hele hans produksjon (39 grafiske blad og 20 malerier, Rolf Stenersens Samling). I perioden 1936-46 arbeidet J. som rosemaler. Han studerte dette emnet inngående, noe som preget hans kunst da han i 1946 gjenopptok staffelimaleriet. Han var da i kontakt med en gruppe religiøse kunstnere, bl.a. Anne Grimdalen.

J.s etterkrigsarbeider bygger på den form han hadde funnet fram til på 1930-tallet, og på inspirasjon fra folkekunsten. De dekorative trekk ble sterkere, fargebruken kraftigere og tegningen mer naiv. Det mest fremtredende trekk i bildene er deres stofflighet. Fargen ble i enkelte partier lagt på i store sammenhengende flater, noen steder i striper og punkter, trykt direkte fra tuben. Motivene var hverdagslige emner, bymotiver, landskaper og figurer i interiører. På en utstilling i Paris 1954 ble J.s kunst godt mottatt, og han ble invitert til et lengre opphold i det gamle pavepalasset i Avignon. Han malte landskaper fra traktene rundt Vence og Avignon, med stilelementer fra Vincent van Goghs maleri. Fra 1959-65 var J. i lange perioder bosatt i Stangskogen ved Åsgårdstrand. Inspirert av Munch malte han en gruppe småby- og landskapsbilder fra Åsgårdstrand. J.s bruk av sirkler og ellipser ledet til inkonsekvenser mellom naturalistiske og dekorative partier i bildene. I hans etterkrigsproduksjon inngår også et lite antall tresnitt (1950) og pasteller (1948-50 og 1961). Med sitt uttalte kristne livssyn ble J.s kunst omfattet med stor interesse fra kristent hold fra 1950-tallet, og han malte en rekke altertavler, bl.a. til Den norske sjømannskirken i Le Havre (1957). I sin eskalerte ekspressivitet og bruk av fargen i symbolsk øyemed, er de originale bidrag til nyere norsk kirkekunst.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Elisabeth Johannessen

Gift med

 • Torborg Bang Hansen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1924-25
 • veiledning av Axel Revold ca. 1930 og Kai Fjell 1933-35

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1934, -35
 • Schlytters legat 1947
 • Studiereiser til Frankrike 1952, -53, -54
 • Italia 1952, -54
 • opphold i England og Spania 1954
 • Israel 1959
 • reiser i europeiske land 1960- og -70-årene

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenestmedalje i gull 1962

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle: Østre Frikirke, Oslo (1955), Stabekk Misjonskirke, Oslo (1960), Den norske sjømannskirken, Le Havre (1957)
 • Teppe OBOS administrasjonsbygg, Hammersborg torg 1, Oslo (1979)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Rolf Stenersens Samling Oslo og Bergen
 • Stavanger Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Bibliothèque National, Paris
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Sandnes Kunstforening
 • Horten Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1934
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1946
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1947
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1948
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1957
 • Gall. Prydkunst, Bergen, 1947
 • Gall. Prydkunst, Bergen, 1948
 • Gall. Prydkunst, Bergen, 1949
 • Gall. Prydkunst, Bergen, 1950
 • Gall. Prydkunst, Bergen, 1952
 • Gall. Prydkunst, Bergen, 1956
 • Moss Kunstforening, 1947
 • Moss Kunstforening, 1960
 • Elverum Kunstforening, 1948
 • Stavanger Kunstforening, 1948
 • Fredrikstad Kunstforening, 1949
 • Tønsberg Kunstforening, 1949
 • Gall. Per, Oslo, 1950
 • Gummesons Konstgall. Stockholm, 1951
 • Bibliothèque National, Paris, 1954
 • Kultur og Minne, Sarpsborg og Halden Kunstforening, 1956
 • Sandefjord Kunstforening, 1958
 • T. Ulving Auksjonsfirma, 1959
 • T. Ulving Auksjonsfirma, 1960
 • Porsgrunn Kunstforening, 1961
 • Horten Kunstforening, 1961
 • Mandal Kunstforening, 1961
 • Sandnes Kunstforening, 1961
 • Gall. KB, Oslo, 1962
 • Stavanger Kunstforening, 1962
 • Kristiansand Kunstforening, 1962
 • Gall. Modern Nordisk Konst, Karlstad, 1962
 • Bergen Billedgalleri, 1962
 • Sandnes Kunstforening, 1967
 • Haugesund Kunstforening, 1968
 • Gall. KB, Oslo, 1968
 • Det lille galleri, Bergen, 1974
 • Det lille galleri, Bergen, 1976
 • Munch-museet, 1980

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1935
 • Høstutstillingen, Oslo, 1981
 • Rolf Stenersens Samling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Stavanger Kunstforening, 1937
 • Haugesund Kunstforening, 1937
 • Göteborg Kunstforening, 1937
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1948
 • Arbeidersamfunnet, Halden, 1948
 • Moss Kunstforening, 1949
 • Munch-museet, 1974
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Liljevalch, Stockholm, 1946-1947
 • Norske grafikere, Lorensbergs Konstsalong, Göteborg, 1947
 • Norsk tegnekunst, Helsinki, 1948
 • Norsk tegnekunst, Åbo, 1948
 • Landstadutst., Rjukan, 1949
 • Gall. Per, Oslo, 1949
 • Gall. Per, Oslo, 1950
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1951
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1955
 • Cinq Artistes Norvégiens, Petit Palais, Paris, 1954
 • La Gravure Norvégienne Contemporaine, Paris, 1956
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon, 1958
 • Norwegian Painting and Sculpture, Jerusalem, 1959
 • Frankfurter Kunstkabinett, 1959

Portretter

 • Tegning signert Skj. gjengitt i Østlendingen 2.12.1953

Litteratur

 • Tidens Tegn, 06.11.1934
 • Langaard, J. H., i Morgenbladet, 06.11.1934
 • Holm, Arne, i Under Dusken, Trondheim, 1936
 • Gauguin, Pola, i Dagbl., 21.04.1936
 • Kjellberg, R., Kunst og Kultur, 1937, s. 133, 135 (ill.)
 • Tveteraas, T., i katalog R. E. Stenersens samling i Stavanger Kunstforening, Stavanger, 1937
 • Stenersen, R. E., Kunst og Kultur, 1939, s. 35-42 (ill.)
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 71, 78 (ill.)
 • Svedfeldt, T., En blick på norsk grafik, Ord och Bild, Stockholm, 1942
 • Verdens Gang, 16.05.1946
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 27.05.1946
 • Revold, R., i Morgenbladet, 27.05.1946
 • Kunst og Kultur, 1947, s. 124 (ill.)
 • Kunsten idag, 1947, hefte 4, s. 52 (ill.)
 • Bonytt, 1947, nr. 11-12, s. xx
 • Dagbl., 20.03.1947, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 16.09.1947, (ill.)
 • Dagbl., 17.09.1947, (ill.)
 • Morgenposten, 18.09.1947, (ill.)
 • Verdens Gang, 19.09.1947, (ill.)
 • Greve, E., i Dagbl., 24.09.1947, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 24.09.1947
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 24.09.1947
 • Revold, R., i Morgenbladet, 25.09.1947
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 29.09.1947
 • Nationen, 30.09.1947
 • Jynge, G., i Friheten, 01.10.1947
 • Kunst og Kultur, 1948, s. 66 (ill.)
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 54, 60 (ill.)
 • Kunsten idag, 1948, hefte 5, s. 57 (ill.)
 • Morgenavisen, 15.02.1948
 • Bergens Tidende, 24.02.1948, (ill.)
 • Simonnæs, O., i Bergens Arb. bl., 26.02.1948, (ill.)
 • Breivik, T., i Arbeidet, 26.02.1948
 • Sælen, F., i Morgenavisen, 05.03.1948
 • Storstein, A. Riis, i 1. Mai, 10.11.1948
 • Dagbl., 11.11.1948, (ill.)
 • Verdens Gang, 12.11.1948, (ill.)
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 12.11.1948
 • Haave, C., i Stavangeren, 13.11.1948
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 17.11.1948
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 18.11.1948
 • Revold, R., i Dagbl., 23.11.1948
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 26.11.1948
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 30.11.1948
 • Kyllingstad, S., i Vårt Land, 07.12.1948
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register s. 266–68 (ill.)
 • Bergens Tidende, 04.02.1949
 • Morgenavisen, 05.02.1949
 • Moss Arb. bl., 05.04.1949
 • Begby, S., i Fredriksstad Blad, 30.04.1949
 • Begby, S., i Fredriksstad Blad, 06.05.1949
 • Demokraten, 30.04.1949
 • Moss Arb. bl., 21.10.1949
 • Øydvin, S., i Horten Arb. bl., 18.11.1949
 • Paulsen, C. E., i Tønsbergs Blad, 18.11.1949
 • Verdens Gang, 01.12.1949
 • Kunsten idag, 1950, hefte 16, s. 59 (ill.)
 • Bergens Tidende, 15.02.1950, (ill.)
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 17.02.1950
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 18.02.1950
 • Morgenposten, 20.07.1950, (ill.)
 • Verdens Gang, 20.07.1950, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 07.12.1950
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 08.12.1950, (ill.)
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 08.12.1950, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 08.12.1950
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 09.12.1950
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 05.01.1951, (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 245–47 (ill.)
 • Ringstrøm, K. K., i Morgenposten, 01.01.1953, (ill.)
 • Morgenbladet, 23.11.1953
 • Aftenposten, 23.11.1953
 • Dagbl., 23.11.1953
 • Verdens Gang, 23.11.1953, (ill.)
 • Østlendingen, 02.12.1953, (ill. med tegnet portrett)
 • Kunsten idag, 1954, hefte 29–30, s. 53
 • Morgenposten, 22.10.1954, (ill.)
 • Domergue, R., i L'Information, Paris, 19.11.1954
 • Les Arts, Paris, 19.11.1954
 • Morgenbladet, 30.11.1954, (ill.)
 • Les Nouvelles Artistiques, Paris, 02.12.1954
 • Sjøberg, Y., i Arts, Paris, 08.12.1954, (ill.)
 • Dagbl., 14.12.1954, (ill.)
 • Cette Semaine, Paris, 15.12.1954
 • Ringstrøm, K. K., i Morgenposten, 18.12.1954, (ill.)
 • Vårt Land, 22.12.1954, (ill.)
 • Journal de L'Amateur d' Art, Paris, 25.12.1954
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 23.03.1955, (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 127, 134 (ill.)
 • Bergens Tidende, 02.03.1956, (ill.)
 • Sarpen, 19.11.1956
 • Arbeiderbladet, 06.03.1957
 • Morgenposten, 23.03.1957, (ill.)
 • Morgenbladet, 23.03.1957
 • Verdens Gang, 26.03.1957
 • Dagbl., 27.03.1957, (ill.)
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 28.03.1957, (ill.)
 • Aftenposten, 29.03.1957
 • Dagbl., 29.03.1957
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 29.03.1957, (ill.)
 • Vestfold Fremtid, 06.10.1958
 • Tønsbergs Blad, 20.07.1959, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 17.08.1959, (ill.)
 • Solum, S., i Tønsbergs Blad, 01.09.1959
 • Hygen, J. B., i Aftenposten, 08.12.1959, (ill.)
 • Svenning, I. T., i Frisprog, 02.02.1960, (ill.)
 • Svenning, I. T., i Frisprog, 13.04.1960
 • Tønsbergs Blad, 19.08.1960, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 25.08.1960
 • Moss og Follo Blad, 29.11.1960, (ill.)
 • Moss Avis, 30.11.1960, (ill.)
 • Gjengangeren, 09.12.1960, (ill.)
 • Sarpen, 19.12.1960
 • Porsgrunns Dagbl., 17.01.1961, (ill.)
 • Varden, 18.01.1961
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 23.01.1961, (ill.)
 • Telemark Arb. bl., 21.01.1961, (ill.)
 • Gjengangeren, 21.02.1961, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 07.03.1961, (ill.)
 • Stavangeren, 07.04.1961, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 26.05.1961, (ill.)
 • Kunsten idag, 1962, hefte 59, s. 47 (ill.)
 • Ringstrøm, K. K., Katalog over tresnitt og pasteller, Oslo, 1962, (ill. 40 s.)
 • Katalog over malerier, Oslo, 1962, (ill. 28 s.)
 • Alt for damene, Oslo, 1962, nr. 1 (ill.)
 • Morgenbladet, 04.01.1962, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbl., 05.01.1962, (ill.)
 • Revold, R., i Aftenposten, 06.01.1962, (ill.)
 • Morgenposten, 06.01.1962, (ill.)
 • Aftenposten, 06.01.1962, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 08.01.1962, (ill.)
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 08.01.1962, (ill.)
 • Gløersen, I. A., i Tønsbergs Blad, 09.01.1962
 • Durban, A., i Morgenposten, 09.01.1962
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 09.01.1962, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 10.01.1962
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 11.01.1962
 • Revold, R., i Aftenposten, 12.01.1962
 • Simonnæs, O., i Bergens Arb. bl., 13.01.1962, (ill.)
 • Morgenavisen, 13.01.1962
 • Dagbl., 18.01.1962, (ill.)
 • Morgenposten, 19.01.1962, (ill.)
 • Aftenposten, 19.01.1962, (ill.)
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 22.01.1962, (ill.)
 • Anker, P., i Arb. bl., 27.01.1962
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 29.01.1962
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 30.01.1962
 • Morgenposten, 13.02.1962, (ill.)
 • Värmlands Tidning, 26.05.1962
 • Fædrelandsvennen, 06.10.1962, (ill.)
 • Katalog Bergen Billedgalleri, Bergen, 1963, s. 122
 • 106 Norske grafikere, Oslo, 1965, s. 57 (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 02.02.1967, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 11.02.1967, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 178
 • Svenning, I. T., Künstler und Verkünder im Zwielicht der Farbe: Erik Harry Johannessen, Ausblick, Lübeck, 1968, s. 49–51 (ill.), Mitteilungsblatt der Deutschen Auslandsgesellschaft
 • Haugesund Dagbl., 06.01.1968, (ill.)
 • Goa, T., i Haugesunds Avis, 13.01.1968, (ill.)
 • Valvik, P., i Haugesund Dagbl., 13.01.1968, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 18.03.1968
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 19.03.1968
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 20.03.1968
 • Mæhle, O., i Dagbl., 20.03.1968
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 21.03.1968
 • Woll, G., i Arbeiderbladet, 27.03.1968
 • Stenersen, R., Aksjer, Kunst, Kunstnere, Oslo, 1969, s. 37–40
 • Katalog Stavanger Faste Galleri, Stavanger, 1970, s. 38
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, Tilrettelagt av Helliesen, S.s. 45 (ill.)
 • Eggum, A., Stenersens samling, Oslo, 1974, s. 51–68, XV, XIX, XXII, X`LIV, X`LV (ill.)
 • Stenersen, R., Jakten etter det vakre, Oslo, 1976, s. 46–51
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 227
 • Stavanger Aftenblad, 08.01.1977, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 12.04.1977
 • Morgenbladet, 19.04.1977, (ill.)
 • Svenning, I. T., i Aftenposten, 01.06.1977, (ill.)
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 30.12.1980, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 31.12.1980
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, s. 320–24 (ill.)
 • Flor, H., i Dagbl., 03.01.1981
 • Svenning, I. T., i Frisprog, 10.01.1981