Utdannelse

Statens Kunstakademi, Oslo under Alf Jørgen Aas og Arne Malmedal 1970–74, 1975–76.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens Kunstakademi, Oslo stipend for videregående studier 1976.

Stillinger, medlemskap og verv

B. driver malerskole i Oslo; Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Riksgalleriet