Faren motsatte seg at F. utdannet seg til kunstner, og hun tok derfor eksamen på handelsgymnasiet i Kristiania. Deretter, mens hun hadde kontorpost, gikk hun på Den kgl. Tegneskole om aftenen. Hennes lærer, Mathias Skeibrok, anbefalte faren å la henne utdanne seg til billedhugger i utlandet, og dette førte til et opphold på Stephan Sindings atelier i København 1895. Her modellerte hun sitt første arbeide i naturlig størrelse etter levende modell: En Gut med Skilpadde, også kalt En Gut i Solskin. F. debuterte på Høstutstillingen 1896 med en byste av Ivar Aasen (bronse, Nasjonalgalleriet, Statens Museum for Kunst, København København), modellert få måneder før hans død i en detaljrik naturalistisk stil. Fra 1898 til 1902 stilte hun hvert år ut byster og figurer på Høstutstillingen, blant dem en byste av Johanne Dybwad i 1901, senere hugd i marmor (Statens Museum for Kunst, København). Selv om modellens ungdom er årsaken til at rikdommen på detaljer er forsvunnet, preges bysten også av en viss formal forenkling i sin naturalisme, samtidig som personligheten er gitt en frisk, utadrettet karakteristikk. Etterat F. hadde giftet seg i 1896, kalte hun seg Finne-Døvle, men ved separasjonen i 1902 tok hun tilbake Finne, som hun beholdt også i sitt ekteskap med den danske Hans Berg. Hun var fra 1901 bosatt i København og deltok fra da hvert år fram til 1920 med flere arbeider på Charlottenborgutstillingen, København. I hennes store produksjon dominerer portrettet, bl.a. med byster av kunsthistorikeren professor Wilhelm Wanscher (1905), komponisten Johan Svendsen (1910) og arkitekten Carl Petersen (1914). Hun utførte også barnegruppen Liv og Lisa (1906), Olaf Gulbranssons døtre, senere hugd i kalkstein. I 1905 sendte hun inn et utkast til Camilla Collett-monument for konkurransen i Kristiania, men for øvrig var virksomheten knyttet til Danmark. Hun modellerte dessuten noen genreskulpturer, f.eks. Lille Pige der spiller Harmonika (1913) og Drenge der blæser Sæbebobler (1915). Ti år etter at hun hadde sluttet å stille ut på Charlottenborg deltok hun på Høstutstillingen 1930 med byste av Marta Steinsvik i kleberstein, tidligere utstilt på Charlottenborgutstillingen, København 1918.