Faktaboks

Rigmor Holter
Holter, Rigmor
Født
21. november 1906, Son
Død
14. juni 2004, Oslo

H. var bare 15 år da hun sammen med sin mor fikk følge undervisningen hos André Lhote i Paris 1921. De tidligste bilder viste da også en sterk påvirkning fra Lhote. Hennes første separatutstilling var hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1936. Etter jevnlig deltagelse på Høstutstillingen kom hun i 50-årene med nye separatmønstringer og presenterte et landskapsmaleri i en tilnærmet naturalisme med en viss forenkling av motivene. Disse var hentet fra Sørlandet, Vestfold, Lofoten og Svolvær og Provence. Maleriene fra denne perioden har få farger i grønt, blått og brunt med rolige overganger, mens akvarellene viser større lysstyrke og flere farger. Hun malte også blomster- og dyrebilder og en del portretter. Fra 60-årene begynte H. å arbeide bevisst med å abstrahere motivene. Landskapene nærmet seg geometriske flatekomposisjoner, eller former og konturer ble oppløst i flater av mer enhetlig koloritt. På en gouacheutstilling i Galleri KB i 1968 viste hun en spesiell fordrivningsteknikk som gav rikdom og variasjon i flatebehandlingen. De skarpe avgrensningene gav tyngde og soliditet, og gjennomskinneligheten i strøkene ga bildene lys og atmosfære.

Fra omkring 1975 førte det reflekterte og disiplinerte formspråk til et koloristisk mer naturnært, men mer abstrakt maleri. Lokalkoloritten i de abstrakte naturutsnitt gir tilskueren en opplevelse av gjenkjennelse, særlig i typisk norske motiver som knauser, fjell og sjø. H. er hele tiden inspirert og avhengig av det konkrete utgangspunkt i naturen, enten det helt nære eller det større utsyn. Bildene kan synes å ligge i et grenseland mellom abstraksjon og naturalisme, betinget av malerens evne til å se abstraksjonen i selve motivutvalget. Særlig uttrykksfulle blir kystmotivene hvor naturkreftene får spille fritt, som i Brott, Pålandsvær og Gule klipper, eller når sommerluften er krystallklar og stille som i Sørland og Røde klipper. Disse kystmotiver er gjerne hentet fra Portør. H.s mange utenlandsreiser har også resultert i motiver fra Italia og Sicilia, Hellas, Sri Lanka, Tyrkia og Nord-Afrika. Særlig i de senere bilder formår hun med sin spesielle laseringsteknikk å gjengi stoffligheten og skyggespillet over fremmede murer, buehvelv og byinteriører, som i Gammel italiensk by (1975, Nasjonalgalleriet, Oslo) og Gammelt kvarter, Paris (1979). H.s produksjon spenner således over et register fra relativ naturalisme til moderate grader av abstraksjon, med enkelte eksempler på det helt nonfigurative. Hun har drevet egen malerskole i Oslo fra 1958 til -75.

Familierelasjoner

Datter av

Gift med

 • Einar Widerøe

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Elev av André Lhote, Paris 4 vintre fra 1921
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1933
 • elev av Carl von Hanno 1/2 år

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1937
 • Benneches legat 1960
 • Vestfold Rotarystip. 1960
 • Inger og Edv. Munchs legat 1961
 • Opphold i Paris 4 vintre fra 1921
 • flere reiser til Frankrike, Italia, Spania og Hellas, reiser til Sri Lanka, Tyrkia og Nord-Afrika

Stillinger, medlemskap og verv

 • Egen malerskole i Oslo 1958–75
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Kunstnerforeningen
 • Landsforeningen Norske Malere, jurymedlem 1979–81
 • styremedlem i Oslo Kunstforening 1967–80

Priser, premier og utmerkelser

 • 2. premie i konkurranse om utsmykning av Stavanger Bibliotek 1963

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Haugesund kommune
 • Sarpsborg og Tønsberg kunstforeninger

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1936
 • Sandefjord Kunstforening, 1951
 • Fredrikstad Kunstforening, 1958
 • Stavanger Kunstforening, 1958
 • Kristiansand Kunstforening, 1958
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1959
 • Arendal Kunstforening, 1959
 • Tønsberg Kunstforening, 1959
 • Tønsberg Kunstforening, 1960
 • Hamar Kunstforening, 1960
 • Stavanger Kunstforening, 1960
 • Drammen Kunstforening, 1962
 • Trondheim Kunstforening, 1962
 • Skien Kunstforening, 1962
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1963
 • Haugesund Kunstforening, 1964
 • Bergen Kunstforening, 1964
 • Ålesund Kunstforening, 1964
 • Kristiansand Kunstforening, 1964
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1965
 • Tromsø Kunstforening, 1966
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1967
 • Gall. KB, Oslo, 1968
 • Holst Halvorsen Kunsthandel, Oslo, 1973
 • Holst Halvorsen Kunsthandel, Oslo, 1978
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1976
 • Gall. Petterson, Tønsberg, 1980
 • Gall. Finsrud, Drøbak, 1981
 • Oslo Kunstforening, 1981

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1932
 • Høstutstillingen, Oslo, 1935-1938
 • Høstutstillingen, Oslo, 1951-1952
 • Høstutstillingen, Oslo, 1954
 • Høstutstillingen, Oslo, 1956
 • Høstutstillingen, Oslo, 1959
 • Høstutstillingen, Oslo, 1961-1965
 • Høstutstillingen, Oslo, 1970
 • Østlandsutstillingen, 1979
 • Bildende kunstnerinners utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935-1936
 • Nordiske konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1959-1962
 • Femten norske malere, Kristiansund Kunstforening, 1963
 • 9 x 3 Oslo-kunstnerinner, Oslo Kunstforening, 1976

Litteratur

 • Lind, O., i Sandefjord Blad, 16.05.1951
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 103, 123 (ill.)
 • Demokraten, 21.01.1958
 • Fredriksstad Blad, 25.01.1958
 • Vestfold Arbeiderbladet, 05.03.1959
 • Sarpen, 14.03.1959
 • Sarpsborg Arbeiderbladet, 14.03.1959
 • Hofseth, S., i Agderp., 16.04.1959
 • Vestlandske Tidende, 20.04.1959, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 14.11.1960
 • Varden, 13.11.1962
 • Kunsten idag, 1963, hefte 66 s. 43
 • Durban, A., i Morgenposten, 19.03.1963
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 21.03.1963
 • Steen Johnsen, S., i Verdens Gang, 22.03.1963
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 25.03.1963
 • Omberg, U., i Tønsbergs Blad, 30.03.1963
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 04.04.1963
 • Morgenavisen, 31.01.1964, (ill.)
 • Sunnmørsp., 22.02.1964, (ill.)
 • Lyngstad, O., i Romsdalsp., 11.03.1964, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 03.03.1965
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 09.03.1965
 • Bjørklid, H. Koll, i Nordlys, 08.03.1966, (ill.)
 • Dagbladet, 29.04.1967, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 11.05.1967
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 12.05.1967
 • Alsvik, A., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 264
 • Dagbladet, 03.10.1968
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 04.10.1968
 • Durban, A., i Morgenposten, 05.10.1968
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 07.10.1968
 • Woll, G., i Arbeiderbladet, 07.10.1968
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 14.10.1968
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 208
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 53
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 57
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 179, 189
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 51
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, s. 70
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 07.03.1973
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 10.03.1973
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 25.02.1976
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 08.03.1976
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 09.03.1976, (ill.)
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 13.03.1976, (ill.)
 • Jensen, B. Hegna, i Aftenposten, 24.11.1978, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 30.11.1978
 • Egeland, E., i Aftenposten, 06.12.1978
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 759
 • Bjerke, ø. Storm, i Vestfold Arbeiderbladet, 01.03.1980
 • Morgenbladet, 05.05.1981, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 22.05.1981
 • Engelstad, C. F., Oslo, 1981, i katalog Oslo Kunstforening