K.s tidlige bilder er som oftest sirkelformede, malt med vannfarger på huntonittplater og deretter lakkert flere ganger. Figurene er ordnet ornamentalt rundt sentrum. Bildene er fargerike, fortellende og fulle av symboler og har gjerne en ironisk eller humoristisk snert. Motivene er dagsaktuelle fenomener (The Beatles, 1967), Østens fabelverden (Indisk drøm, 1967) eller egne fantasier. Formspråket kan minne om folkekunstens dekorative tekstilarbeider, men har også trekk fra psykedelisk popkunst. Bildene fra 1981 er rektangulære og viser et strammere billedspråk med færre detaljer. Groteske skikkelser, stiliserte ansikter og tegneseriefigurer er ordnet dekorativt symmetrisk. K. har også laget utskårede figurer, akvareller, grafiske blad og malerier i akryl og olje.