Faktaboks

Georg Daniel Barth Johnson
Født
5. mai 1794, Hidra
Død
22. september 1872, Christiania

J. ble underoffiser i 1811, sekondløytnant ved Oplandske Infanteriregiment 1814, surnumerær sekondløytnant i Ingeniørbrigaden 1815 og virkelig sekondløytnant samme sted 1819. Han var sjef for et ingeniørdetachement i Fredrikshald i et år før han i 1823 ble forflyttet til Kristiansand hvor han ble boende til 1842. Her var han også bestyrer av pastor Oftedahls forberedelsesskole i 3 ½ år. J. ble premierløytnant i 1834, og han var konstituert veimester for Lister og Mandals amt og Nedenes og Råbygdelagets amt 1827 - 42. Han ble hovedregnskapsfører ved Ingeniørbrigaden i 1842 og havne- og kanaldirektør i 1843. Etter delingen av embetet i 1847, fortsatte han som havnedirektør til han tok avskjed i 1860. J. har trolig hatt en større virksomhet som arkitekt på Sørlandet enn hva som i dag er kjent. Hans prosjekt til tollbod i Kristiansand som ble omarbeidet og forbedret av Chr. H. Grosch, viser strenge klassisistiske former. Prosjektet til kirke i Kvinesdal er med sin langstrakte åttekantete grunnplan tydelig inspirert av H.D.F. Linstows kirke i Flekkefjord, ferdig samme år. Prosjektet ble imidlertid en del omarbeidet av Linstow selv. J. antas å ha tegnet en del hus i "pyntet" engelskpreget klassisisme i Lillesand og Grimstad, som f.eks. Bendix Ebbells hus i Grimstad. Mest kjent er han for planene til en del av tidens større veiarbeider som f.eks. Stalheimskleivene og Vindhella i Sogn (1840) og Ljabrochausséen ved Christiania (1842). Han la også fram de første planene for jernbanen mellom Christiania og Eidsvoll (1846).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gisle Johnson, sogneprest (1758 - 1829)
 • Charlotte Marthine Barth (1764 - 1832)

Gift med

 • Østre Moland med Wilhelmine Hanssen (1800 - 1869)

Utdannelse

 • Styrmannseksamen 1810
 • ingeniøroffisereksamen ved Den høiere militære Undervisningsanstalt i Christiania 1819

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studier av vei- og brobygging i Skottland, England, Belgia, Nederland og Sverige 1838

Utførte arbeider

 • Hus for reder og kjøpmann S.N. Hansen, Lillesand (1834)
 • Antatte arbeider: Bendix Ebbells hus, Grimstad (1825, revet 1965)
 • Diverse hus i Grimstad og Lillesand
 • Prosjekter: Tollbod i Kristiansand (1825)
 • Kvinesdal kirke (1833)

Eget forfatterskap

 • Haandbog for veiofficianter, indeholdende anviisning til Veianlæg og hvad dermed staaer i Forbindelse, Christiansand, 1839
 • Andre skrifter om veianlegg m.m., se J.B.Halvorsens: Norsk forfatter-lexikon, (Kristiania, 1892, bd. 3, s. 167-68

Litteratur

 • Johnsen, G., Familien Johnson, (Kristiania, 1908, s. 10
 • Bugge, A., Arkitekten, stadskonduktør Chr. H. Grosch. Hans slekt. Hans liv. Hans verk, Oslo, 1928, s. 89
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1936, bd. 7, s. 80-82
 • Kvinesdal kirke. 1837 - 2. November - 1937, Flekkefjord, 1937, s. 20
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 4, s. 29-30 (ill.)

Faktaboks

Georg Daniel Barth Johnson