J. ble underoffiser i 1811, sekondløytnant ved Oplandske Infanteriregiment 1814, surnumerær sekondløytnant i Ingeniørbrigaden 1815 og virkelig sekondløytnant samme sted 1819. Han var sjef for et ingeniørdetachement i Fredrikshald i et år før han i 1823 ble forflyttet til Kristiansand hvor han ble boende til 1842. Her var han også bestyrer av pastor Oftedahls forberedelsesskole i 3 ½ år. J. ble premierløytnant i 1834, og han var konstituert veimester for Lister og Mandals amt og Nedenes og Råbygdelagets amt 1827 - 42. Han ble hovedregnskapsfører ved Ingeniørbrigaden i 1842 og havne- og kanaldirektør i 1843. Etter delingen av embetet i 1847, fortsatte han som havnedirektør til han tok avskjed i 1860. J. har trolig hatt en større virksomhet som arkitekt på Sørlandet enn hva som i dag er kjent. Hans prosjekt til tollbod i Kristiansand som ble omarbeidet og forbedret av Chr. H. Grosch, viser strenge klassisistiske former. Prosjektet til kirke i Kvinesdal er med sin langstrakte åttekantete grunnplan tydelig inspirert av H.D.F. Linstows kirke i Flekkefjord, ferdig samme år. Prosjektet ble imidlertid en del omarbeidet av Linstow selv. J. antas å ha tegnet en del hus i "pyntet" engelskpreget klassisisme i Lillesand og Grimstad, som f.eks. Bendix Ebbells hus i Grimstad. Mest kjent er han for planene til en del av tidens større veiarbeider som f.eks. Stalheimskleivene og Vindhella i Sogn (1840) og Ljabrochausséen ved Christiania (1842). Han la også fram de første planene for jernbanen mellom Christiania og Eidsvoll (1846).