K. er i første rekke ekspresjonist. Hun arbeider på øyeblikkets inspirasjon og benytter en kraftig koloritt. Formspråket er abstrakt, men bygger på motiver med klar virkelighetstilknytning. K. arbeider gjerne i små formater og bruker ofte collageinnslag.