K. har bodd på Trastad gård ved Harstad hele sitt voksne liv. Som kunstner er han selvlært og arbeider i forskjellige materialer, bl.a. keramikk og linoleumsnitt. Gode eksempler på K.s kunst er linoleumsnittene Flygende fugl og Løk (Nesna sykehjem, 1982). Disse viser en sikker linjeføring og komposisjon. Likeledes bør nevnes skulpturen Fugl på trestamme (leire, vist på Nord-norske kunstutstilling 1978).