Faktaboks

Ragnhild Kaarbø
Født
26. desember 1889, Harstad
Død
20. august 1949, Oslo

Fra Siena, 1937. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Komposisjon med hode, 1925. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Komposisjon. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

K. vokste opp i solide kår i Harstad. Under et opphold på pensjonatskole i Hannover bestemte hun seg for å bli maler. Etter undervisning på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og hos Harriet Backer, fortsatte hun sin utdannelse i Paris. Før første verdenskrig var hun elev av Kees van Dongen, noe som satte sine spor i en del eksotiske figurmalerier. Etter debututstillingen i Kunstnerforbundet i april 1918 kom K. igjen til Paris, og var elev av André Lhote og Pedro Araujo. Midt på 20-tallet studerte hun under Fernand Léger og hennes arbeider fra denne tiden er strengt konstruktive. Motivet, som oftest enkle oppstillinger, blir abstrahert i plankubistisk retning slik at bare stiliserte enkeltelementer, f.eks. en profil av en vase, antyder utgangspunktet. Hun arbeidet også med nonfigurative komposisjoner, og koloritten er gjerne nokså asketisk. Sammen med skandinaviske kolleger fra Académie Moderne, bl.a. Otto G. Carlsund, Franciska Clausen, Ragnhild Keyser og Charlotte Wankel, stilte hun ut sine kubistiske arbeider i Kunstnerforbundet i 1927. Utstillingen ble ingen suksess. Henrik Sørensen, med hvem K. hadde sluttet vennskap i sine yngre år, opptrådte som utstillernes forsvarer mot den uforstående presse. Resultatet ble presseboikott av Kunstnerforbundet. For øvrig ervervet Sørensen en av K.s nonfigurative komposisjoner. I løpet av 30-årene kom K.s koloristiske evner til større utfoldelse, særlig innen landskapsmaleriet. Hun bodde mest i Oslo, tilbrakte somrene i Nord-Norge og foretok endel studiereiser i utlandet. Foruten landskaper malte hun i Italia kopier etter de gamle mestre. K. var i årene 1935–36 elev av Georg Jacobsen og hennes maleri tok en tid preg av det. Hennes senere kunst bygger på direkte naturobservasjon, og bare unntaksvis arbeidet hun i en mer abstrakt retning (Pinsefesten Harstad kirkes menighetssal). På slutten av sitt liv ble hun som følge av lammelse tvunget til å male med venstre hånd.

Familierelasjoner

Datter av

 • Richard Olav Kaarbø, direktør
 • Anne Elisabeth Aagesdatter Lund

Utdannelse

 • Elev av Den kgl. Tegneskole, Kristiania og Harriet Backer ca. 1907–10
 • elev av Kees van Dongen, Paris ca. 1912–14
 • André Lhote og Pedro Araujo, Paris, i begynnelsen av 20-årene
 • Académie Moderne, Paris, under Fernand Léger 1924–26
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Georg Jacobsen 1935–36

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Knut Hamsuns legat
 • Hielmstierne Rosencrones legat
 • Studiereiser til Frankrike, Tyskland (?), Roma, Firenze, Siena 1937
 • Tunis
 • Opphold i Paris 1912–14 og 1919–27

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1923
 • Høstutstillingen, 1927-1932
 • Høstutstillingen, 1934-1937
 • Høstutstillingen, 1939-1940
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1947-1948
 • Salon d'Automne, Paris, 1920-1921
 • L'Art d'aujourd'hui, Paris, 1925
 • Gal. d'Art Contemporain, Paris, 1926-07
 • Académie Moderne, Gal. Aubier, Paris, 1927-03
 • 8 skandinaviske kubister, Kunstnerforbundet, Oslo, 1927
 • Exhibition of Norwegian Art, Royal Society of British Artists Galleries, London, 1928
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Den norske maleriutstilling, Konsthallen, Stockholm, 1938
 • Den nordiske utstilling, Göteborg, 1939
 • International Women Exhibition, Riverside Museum New York, 1939
 • Nordiske konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Léger et l'Esprit Moderne, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1982

Gruppeutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1934
 • Trondheim Kunstforening, 1934

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1918
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1940
 • Bergens Kunstforening, 1945
 • Minneutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1950

Portretter

 • Tegning gjengitt i Verdens Gang 23.4.1918
 • Maleri utført av Anita Greve (1941) gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, s. 221

Eget forfatterskap

 • Dagbladet, 31.07.1937, (reisebrev fra Tyskland)

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 143 (ill.)
 • Kunsten idag, 1950, hefte 16, s. 52 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 216–17 (ill.), s. 221
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 214
 • Schmidt, O., Den yngre Darre-slekt, Trondheim, 1956, s. 77–79
 • Wankel, K. (Red.), Damenes årbok 1956, Oslo, 1956, s. 71
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt, Fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, register og s. 144, 147
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 24, 46, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 101, 217
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 50
 • Léger et l'Esprit Moderne 1918–1931, 1982, s. 343 (ill.), 472 (ill.), 485, 522, katalog Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
 • Verdens Gang, 23.04.1918, Aviser
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 24.04.1918
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 25.04.1918
 • Norske Intelligenssedler, 27.04.1918
 • Sørensen, H., i Dagbladet, 03.05.1918
 • Morgenbladet, 03.05.1918
 • Willoch, S., i Aftenposten, 07.11.1940
 • Glambek, K., i Bergens Tidende, 05.12.1945
 • Arbeidet, Bergen, 14.12.1945
 • With, N., i Tromsø, 02.01.1948
 • Lofotp., 10.01.1948, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 12.01.1950, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 12.01.1950
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 14.01.1950
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 16.01.1950
 • Wankel Maseng, F., i Asker og Bærums Budstikke, 18.01.1950
 • Michelet, J. F., i Morgenbladet, 18.01.1950, (ill.)

Faktaboks

Ragnhild Kaarbø