Familierelasjoner

Datter av

  • Lars Peter Moe
  • Ruth Marstein

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Bergen kunsthåndverkskole ca. 1975–79; Statens Kunstakademi, Oslo 1979.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Bildende Kunstnere Møre og Romsdal.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Riksgalleriet
  • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Høstutstillingen, 1979
  • Vestlandsutstillingen, 1978-1980