Faktaboks

Ragnvald Blix
Født
12. september 1882, Kristiania
Død
2. mai 1958, København

Allerede i guttedagene var B. en ivrig karikaturtegner til vennenes, først og fremst Einar Skavlans, store fornøyelse. Som nittenåring stod han fram som en sikker og rammende karikaturtegner som behersket de kunstneriske virkemidler.

I 1904 bodde B. i København. Der utgav han Nordiske forfattere, hvor han med fremragende tegnekunst gav ubarmhjertige skildringer av tidens litterære guder. I 1905 besøkte han Norge og sendte ut et satirisk julehefte, Broderfolkenes farvel, hvor han med etsende vidd belyste unnfallenheten i oppgjøret med Sverige. I 1906 karikerte han verdenskjente malerier i Louvre, hvorav først og fremst Mona Lisa-portrettet gjorde furore. Hans kyniske forvrengninger av disse helligdommer vakte munter oppsikt. De ble først utstilt på Salon des Indépendants og kom senere under tittelen La voile tombe ut i en rekke land. Redaksjonen i Simplicissimus, det ledende satiriske vittighetsblad i Europa, ble oppmerksom på ham, og 26 år gammel ble han i 1908 fast tegner i bladet og bosatte seg i München hvor han utviklet seg til en tegner av verdensformat.

Fra å være en dyptborende portrett-tegner, utviklet han seg til å bli en overlegen kjenner av verdenspolitikken. Han bygde hver tegning over en idé og skrev sine rammende, epigrammatiske tekster slik at tekst og tegning gled sammen i et felles idéinnhold. Hele livet ut laget han én tegning hver uke.

I Simplicissimus var han omgitt av verdensberømte forfattere og tegnere. Bladet var i årene før første verdenskrig en politisk maktfaktor og ble på grunn av en tegning av B. forbudt i tsarens Russland. Bladets hovedlinje var antiautoritær med front mot tysk militarisme. Men under første verdenskrig ble redaksjonen, sterkt mot sin vilje nødt til å gjøre bladet til en nasjonal tysk krigstrompet.

I 1918 forlot B. Simplicissimus og drog hjem til Norge. Sitt norske statsborgerskap hadde han beholdt. Hans venner Ingar Dobloug, Hans Blehr og Chr. Schou stilte en kapital på kr 300 000 til hans rådighet for å skape et nordisk satirisk blad på høyt nivå. Det ble Exlex. Tiden var imidlertid ikke moden for dette i Skandinavia. Exlex kom ut i Norge fra desember 1918 til august 1919, deretter i København inntil kapitalen var oppbrukt, og bladet måtte gå inn i 1920.

B. var avistegner i Nordens største aviser. I 1940 var han i Norge. I mai lykktes det ham å komme over til Sverige via Elverum. Gjennom sine tegninger under psevdonym Stig Höök i Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning og Eyvind Johnsons illegale avis Håndslag ble han en kraft i norsk motstandsbevegelse og hans tegninger bidrog dessuten til å skjerpe den antinazistiske stemning i Sverige. Parallelt med avsløringene av den storpolitiske kamp gav B. også overbevisende fremstillinger av sosial nød i samfunnets bunnskikt.

Til å begynne med var B. i sin tegnestil noe påvirket av Olaf Gulbransson, men tidlig fant han fram til sin egen høyst personlige stil - usentimental og maskulin. Han tegnet praktisk talt bare menn. Fredsengelen fremstilte han imidlertid som en kvinne, med sin hustru som modell. Enkelte har gitt uttrykk for at B. til tross for sin elegante strek kunne virke noe tørr og tynn, men han behersket sine kunstneriske virkemidler og bygde sine tegninger dramatisk opp slik at hver detalj tjente helheten. Mange av hans tegninger er blitt klassiske, ikke minst de som skildrer okkupasjonstidens hverdag i Norge med en innlevelse som virker nesten utrolig fra hans utsiktspunkt utenfor landets grenser. Tegningene har beholdt sin kunstneriske kvalitet uavhengig av den dagsaktuelle situasjon.

B.s tegninger har en fortettet knapphet. De er ikke bare nådeløst avslørende, de er intelligente, disiplinerte, og finslipte. De skarpt poengterte tekstene røper det åndelige slektskap han følte med Gunnar Heiberg. B. lot seg ikke dirigere. Hans bokillustrasjoner er derfor ikke på høyde med hans tegninger til egne tekster.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Emma Alvilde Marie Hansen (1849 - 1927)
 • Elias Blix, salmedikter, kirke- og undervisningsminister, professor (1836 - 1902)

Gift med

 • 1927 med Ida Witzke (f. 1901)

Utdannelse

 • En kort tid elev av Harriet Backer i 1901, for øvrig selvlært

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1909
 • Reiste i 1903 utenlands. Han ble for det meste boende utenfor Norge, men beholdt sitt norske statsborgerskap
 • Høsten 1904 bodde han i København
 • Paris fra 1904
 • München fra 1908

Stillinger, medlemskap og verv

 • Redaktør av vittighetsbladet Tyrihans 1901
 • ansatt som tegner i Le Journal, Paris 1904
 • Tegner i Simplicissimus, München 1907–1918
 • Redaktør av vittighetsbladet Exlex 1919–1920
 • tegner i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning under psevd. Stig Höök 1941–45
 • etter 2. verdenskrig avistegner i Dagbladet
 • Bergens Tidende
 • Göteborgs Handels och Sjöfartstidning
 • Berlingske Tidende

Priser, premier og utmerkelser

 • Æresmedlem Tegnerforbundet
 • Statens kunstnerlønn 1958

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo med 13 tegninger
 • Nationalhist.museum Fredriksborg Slot

Illustrasjonsarbeider

 • Nordiske forfattere, København 1904
 • Broderfolkenes farvel, Le Journal, Paris 1905
 • La voile tombe, Paris 1908
 • Genom gallerierna, Stockholm1908
 • Exlex (red.), Kristiania og København 1919
 • Blix 1933, København 1933
 • Blix 1935, København 1935
 • Blix 1936, København 1936
 • Blix 1937, København 1937
 • Blix 1938, København 1938
 • Blix 1939, København 1939
 • Anno 1941 "efter Judas" (under psevd. Stig Höök), Stockholm 1941
 • 1942–44 av Stig Höök, Stockholm 1944
 • De fem årene, Oslo 1945
 • Blix 1948, Oslo 1948
 • Blix 1949, Oslo 1949
 • Blix 1950, Oslo 1950
 • B. har illustrert (Øvre Richter Frich) Olsen: En Journalists glemmebog, Kristiania 1903
 • B. Leverte tegninger til Fluesoppen 2–3, Kra 1902–03

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Kristiania, 1902
 • København, 1904
 • Salon des Indépendants, 1905
 • Salon des Indépendants, 1906
 • Humoristsalon, København, 1911
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1912
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Stockholm, 1918
 • Kristiania, 1919
 • København, 1919
 • Stockholm, 1919
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1924
 • Landsutstillingen, Trondheim, 1930
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1933
 • Grønningen, København, 1936
 • Grønningen, København, 1940-1941
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Gall. Per, Oslo, 1945
 • Göteborg Konstmuseum, 1945
 • Tegnerforbundets jub.utstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1951

Separatutstillinger

 • Kristiania, 1904
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1959
 • Winkel og Magnussen, København, 1959
 • Göteborg Konstmuseum, 1960
 • Munch-museet, 1977
 • Nationalmuseum, Stockholm, 1977

Portretter

 • Selvportrett gjengitt i Kunst og Kultur 1959 s. 69

Litteratur

 • Le Cri de Paris, Paris, 02.04.1905
 • Revue Illustrée, Paris, 15.04.1905
 • La Presse, Paris, 28.04.1905
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1910, bd. 4, s. 118
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1912-1948
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1915, bd. 3, s. 422
 • Borgen, J., i Dagbladet, 12.11.1945
 • Borgen, J., i Dagbladet, 05.05.1958
 • Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. 1, s. 118
 • Studentene fra 1901. 50 års jub., Oslo, 1951, s. 31 og 32
 • Hølaas, O., Blix, Øyne som ser, Oslo, 1964, s. 121–128, (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1968, bd. 2, s. 835
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 1, s. 200
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 66, 67 og 180
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 16
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 236
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 160 og 164
 • Thiis, J., Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 554
 • Hoel, S., Blix, Oslo, 1952, 1882–1952, (red.)
 • Sundseth, A.B., Melhus, A.C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 15 (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 26.11.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 25.05.1924
 • Haug, K., i Aftenposten, 27.05.1924
 • Gauguin, P., i Tidens Tegn, 30.05.1924
 • Morgenbladet, 31.05.1924
 • Morgenposten, 07.06.1924
 • Øverland, A., i Arbeiderbladet, 12.06.1924
 • Dagbladet, 08.11.1945
 • Willoch, S., i Morgenbladet, 15.11.1945
 • Gran, H., i Aftenposten, 17.11.1945
 • Olsson, J.O., i Dagens Nyheter, 31.03.1953
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 06.07.1977
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 26.07.1977
 • Hjern, K., Nationalmuseum Stockholm, 1977, katalog
 • Hansen, J.O., Med Ragnvald Blix på Louvre, Cras, Dragør, 1978, nr. 17, s. 80–86 (ill.)
 • Gullberg, H., Ragnvald Blix som brevskrivare, Nordisk tidskrift, Stockholm, 1978, s. 369–378 (ill.)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Ragnvald Blix