Faktaboks

Odd Østbye
Østbye, Odd Kjeld
Født
14. april 1925, Vestre Aker
Død
4. januar 2009

Pê La Fu. Norsk Sjøfartsmuseum. Sverre Olav Fehn/Odd Kjeld Østbye. 1952. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Ø. var ansatt ved Oslo Byarkitektkontor 1949-52 og hos arkitekt Ole Øvergaard i 1952-61 med sykehus og boliger som det vesentligste arbeidsområde. Fra 1957 var han ansvarlig medarbeider hos Øvergaard ved utbyggingen av Kristiansand sykehus. I 1962 opprettet Ø. egen arkitektpraksis, fra 1970 i kompaniskap med Tore Kleven og Øyvind Almaas under navnet Arkitektene Østbye-Kleven-Almaas. I 1984 ble arkitekt Tom Wike tatt opp som kompanjong i firmaet som fra det tidspunkt heter Arkitektene Østbye-Kleven-Almaas-Wike.

Firmaet har fra 1970-årene markert seg i fremste rekke blant norske arkitekter. Ø.s kirkebygg fra tidligere år, som Åssiden kirke, Drammen og Snarøya kirke, Bærum tegnet i samarbeide med arkitekt Harald Hille, er begge eksempler på byggverk preget av presis formgivning i henholdsvis tegl og betong. Senere er denne evnen til pregnant arkitektonisk formgivning koblet med sansen for nøye sammenheng mellom form og funksjon og en utnyttelse av nye materialer og nye byggeteknikker. Resultatet av denne mer tekniske holdningen kan ses i det utpreget modernistiske laboratoriebygget, Ullevål sykehus.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Borghild Elisabeth Berggreen (f. 1895)
 • Sigurd Østbye, handelsreisende (1894 - 1955)

Gift med

 • 1955 med Kirsten Vahl

Utdannelse

 • Eksamen artium 1944
 • Statens Arkitektkurs diplom 1949

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra arkitekt Lars Backers legat 1959
 • Erik Glosimodts legat 1969
 • Studiereiser i Europa, Nord-Afrika og USA

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund 1950
 • medlem Comité Internationale d` Architecture Moderne 1950
 • medlem Oslo Arkitektforening, styremedlem 1955-58 og 1963-64
 • jurymedlem flere arkitektkonkurranser, første gang ved nordisk konkurranse om ny kirkegård på Alfaset, Oslo 1962

Priser, premier og utmerkelser

 • Houens fonds diplom for Grorud brannstasjon, Oslo 1975 sammen med Kleven og Almaas

Utførte arbeider

 • Herredshus og bank i Prestfoss, Sigdal (1955) sammen med Håkon Mjelva
 • Helsehus, Øvre Årdal (1963)
 • Kirkelandet kirke, Kristiansund (1964) etter 1. og 3. premie i konkurranse (1958)
 • Åssiden kirke, Drammen (1967) og Snarøya kirke, Bærum (1968) sammen med Harald Hille
 • Flere eneboliger og fritidshus i årene 1964-70, her nevnes eget hus, Bispeveien 15, Bærum (1965)
 • Arkitektene Østbye-Kleven-Almaas: Grorud brannstasjon, Fossumvn. 75, Oslo (1972)
 • Karasjok nye kirke (1974)
 • Laboratoriebygget, Ullevål sykehus, Oslo (1977)
 • Furuset T-banestasjon, Oslo (1978)
 • Venabygd fjellkapell, Ringebu (1979)
 • Parkeringshus for Det norske Veritas, Veritasvn. 1, Bærum (1983) sammen med arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto
 • Arkitektene Østbye-Kleven-Almaas-Wike: Ominnredning Middelthuns gate 17, Oslo sammen med arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto
 • Ny strålebunker, Ullevål sykehus, Oslo
 • Innredning av butikk- og restaurantlokaler, Aker brygge, Oslo
 • Enebolig, Folke Bernadottes vei 29, Oslo. Prosjekter: Forstadssenter for Tveita, Oslo
 • Saneringsforslag for Vestre Vika, Oslo og reguleringsplan for Bergen sentrum (1954) innenfor Comité Internationale d` Architecture Modernes norske gruppe PAGON
 • Konkurranseprosjekter: 1. premie folkepark på Nesset, Moss (1949) sammen med Morten Grindaker
 • 1. premie Blomsterutst. på Youngstorget, Oslo (1951)
 • Innkjøp idéutkast til utnyttelse og regulering av Akershusområdet, Oslo (1953) sammen med Håkon Mjelva
 • 2. premie strandstuer og hytter (1953)
 • Innkjøp kino i Kristiansand (1954) sammen med Olaf Harvoll
 • Innkjøp Norges paviljong Verdensutst. i Brussel 1959 (konkurranse 1956) og innkjøp bydelssenter på Linderud, Oslo (1956) sammen med Håkon Mjelva
 • Innkjøp Landås kirke, Bergen (1961)
 • 3. premie Bekkefaret kirke, Stavanger (1968)

Illustrasjonsarbeider

 • Innkjøp Rossabø kirke, Haugesund (1966) sammen med Harald Hille

Litteratur

 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 269, pl. 135–36 (ill.)
 • 75 jubileumshus, Oslo Arkitektforening, Oslo, 1981, s. [69] (ill.)
 • Sæther, A. E., 43 nye norske kirker, Oslo, 1982, s. 77 (ill.)
 • Huser, T., Gunnar S. Gundersen. Offentlige utsmykninger 1949-1980, Oslo, 1983, s. 50–51 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, register
 • Gunnarsjaa, A., Engh, P. H., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 233
 • L'architecture d'aujord'hui, Boulogne, 1957, nr. 73, s. 43 (ill.)
 • L'architecture d'aujord'hui, Boulogne, 1981, nr. 214 s. 53–55 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 139–40 (ill.)
 • Byggekunst, 1964, s. 101, 170–77 (ill.)
 • Byggekunst, 1966, s. 183 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 120–25 (ill.), s. 195, 213, 223 (ill.)
 • Byggekunst, 1969, s. 115 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1953, [nr. 1] (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, [nr. 2] (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1958, nr. 49 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1962, nr. 77 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1966, nr. 120 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1968, nr. 153 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1975, s. 72–76 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1976, s. 29 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1977, s. 166–67 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1979, s. 181–83 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1980, s. 66–69 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1984, s. 369, s. 417–48 (ill.)
 • Parametro, Bologna, 1980, nr. 84, s. 28–29 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren 1980, Norsk Arkitekturmuseum, Oslo