Etter oppholdet i København slo H. seg ned i sin fødeby. Hans landskapsbilder og tallrike portretter av Drammens borgere var preget av en kraftig koloritt. Han arbeidet med både olje, akvarell og svartkritt. Kunsten gav ham antagelig ikke tilstrekkelig levebrød. En annonse i Den Constitutionelle i 1840 viser at han også påtok seg å dekorere rullegardiner og sjalusier.