Liv og virksomhet

Etter oppholdet i København slo H. seg ned i sin fødeby. Hans landskapsbilder og tallrike portretter av Drammens borgere var preget av en kraftig koloritt. Han arbeidet med både olje, akvarell og svartkritt. Kunsten gav ham antagelig ikke tilstrekkelig levebrød. En annonse i Den Constitutionelle i 1840 viser at han også påtok seg å dekorere rullegardiner og sjalusier.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Iver Andreas Günther Holter, kjøpmann (1781 - 1860)
  • Wilhelmine Margrete Rode (1785 - 1838)

Utdannelse

Antagelig kunstakademiet i København.

Stillinger, medlemskap og verv

Drev privat tegneundervisning i Drammen fra ca. 1835; tegnelærer ved Latinskolen i Drammen 1849–51.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Norsk Folkemuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Den kulturhistoriske utstilling, Kristiania, 1901
  • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Portretter

  • Selvportrett (1848, familiens eie) gjengitt i H. Alsvik: Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen 1967, s. 15

Litteratur

  • Beskrivende katalog over den kulturhistoriske udstilling i Kristiania 1901, (Kristiania, 1901-1903, s. 223, nr. 246 -48
  • Foreningen for Norsk Folkemuseum. Beretning 1902, (Kristiania, 1903, s. 19
  • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1924, bd. 17, s. 405
  • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 15 (ill.), 20, 22