K. var ansatt hos arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas, Oslo 1936 - 40. I samme periode var han ansatt hos Byarkitekten i Oslo som byggeleder ved Oslo handelsgymnasiums nybygg. Han var ansatt ved København kommunes byplanavdeling 1942 - 44, og opprettet egen praksis i Oslo i 1944, fra 1960 i samarbeid dels med Jens Selmer og dels med Gynt K. Hans arbeid har hovedsakelig falt innenfor byplan, regulering og sosial boligbygging. Han har forelest ved Norges Tekniske Høyskole og Arkitekthøyskolen i Oslo og forestod byplanundervisningen ved Arkitekthøyskolen i Oslo 1960 - 67. K. har gjort en betydelig innsats i arkitektenes fagmiljø. Først og fremst var han initiativtaker til kjøp av eiendommen Josefines gt. 34 i Oslo og skapte derved Arkitektenes Hus.