Faktaboks

Preben Kielland Krag
Født
29. februar 1912, Kristiania
Død
29. januar 1980, Oslo

K. var ansatt hos arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas, Oslo 1936 - 40. I samme periode var han ansatt hos Byarkitekten i Oslo som byggeleder ved Oslo handelsgymnasiums nybygg. Han var ansatt ved København kommunes byplanavdeling 1942 - 44, og opprettet egen praksis i Oslo i 1944, fra 1960 i samarbeid dels med Jens Selmer og dels med Gynt K. Hans arbeid har hovedsakelig falt innenfor byplan, regulering og sosial boligbygging. Han har forelest ved Norges Tekniske Høyskole og Arkitekthøyskolen i Oslo og forestod byplanundervisningen ved Arkitekthøyskolen i Oslo 1960 - 67. K. har gjort en betydelig innsats i arkitektenes fagmiljø. Først og fremst var han initiativtaker til kjøp av eiendommen Josefines gt. 34 i Oslo og skapte derved Arkitektenes Hus.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Beate Kielland (1876 - 1950)
 • Vilhelm Krag, teatersjef, forfatter (1871 - 1933)

Gift med

 • 1956 med Gynt Thallaug Krag, arkitekt

Utdannelse

 • Examen artium 1930
 • Norges Tekniske Høyskole, arkitektavdelingen, diplom 1936
 • i studietiden ansatt som assistent hos arkitekt Arnstein Arneberg, Oslo 1931- 32
 • hospitant kunstakademiet i København under Steen Eiler Rasmussen 1941- 44

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Glosimodts legat 1938
 • Oslo bys legat 1955
 • Egers legat 1956
 • Bosatt i København 1941-44 bl.a. med stipend for studier av byplanarbeid

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1937, medlem landsstyret
 • styremedlem Oslo Arkitektforening fra 1939 til oppløsningen av foreningen 1941, igjen medlem av samme styre fra 1945
 • Redaktør av det nystartede Arkitektnytt 1952 - 53
 • redaksjonsmedlem Byggekunst og Arkitektnytt 1953 - 60
 • styreformann Det norske Arkitektakademi 1964 - 68
 • viseformann Norsk forening for Bolig- og byplanlegging 1969
 • styremedlem Arkitekthøyskolen i Oslo 1964-80
 • jurymedlem ved flere arkitektkonkurranser
 • formann for gruppen De 11, 1965, som la fram forslag om en koordinering av høyere kunstutdannelsesinstitusjoner i Norge

Priser, premier og utmerkelser

 • Sammen med Jens Selmer: Sundts premie for Boliganlegg på Bøler 1957
 • post mortem Oslo bys kunstnerpris for boligfelt på Furuset 1980

Utførte arbeider

 • Reguleringsplaner: Keyserløkka for OBOS, Oslo (1944), første selvstendig utførte oppdrag
 • Mo i Rana og deler av Nord-Rana (1946-50)
 • Glomfjord i Nordland for Norsk Hydro (1947)
 • Nordre Nesodden (1949)
 • Bøler, Bogerud, Rustad, Søndre Langerud og Skullerud for Oslo kommune (1952 - 54)
 • Ski sentrum (1955)
 • Sammen med Jens Selmer: Grand hotell, Larvik (1948 - 52) etter 1. premie i konkurranse 1947
 • Park hotell, Gamle Kirkeplass 3, Drammen (1956 og -76)
 • Trafikkplan og sentrumsregulering for Mosjøen (1959 - 64)
 • Aldershjem for Den Norske Advokatforening, Folke Bernadottes vei 32, Kringsjå, Oslo (1963)
 • Boligbebyggelse for OBOS sammen med Jens Selmer: Rustad borettslag, Rustadgrenda og Welding Olsens vei, Bogerud (1962)
 • Stallerudåsen borettslag, Gunnulvs vei og Lavrans vei, Tveita (1964)
 • Smedstua borettslag, Kristoffer Robins vei, Haugenstua (1968)
 • Orebakken borettslag, Landingsveien, Hovseter (1974)
 • Øvre og Nedre Haugen borettslag, ved Tokerudveien, Furuset (1975 - 76)
 • Sammen med Gynt K.: Reguleringsplan for syv OBOS-felt på Tokerud (1964)
 • Haugenstua borettslag, Ole Brumms vei og Garver Ytteborgs vei, for OBOS, Haugenstua (1968)
 • Samfunnshus Vest, Røa, Oslo (1973 - 75)
 • Oppsal samfunnshus, Oslo (1976 - 79)
 • En del arbeider i sammenheng med boligutbedring i eldre bebyggelse i Oslo: Schous plass 7 og Rathkes gt. 2 (1978 - 79)
 • Verksgt. 15 og Fjellgt. 15 (1978 - 80)
 • Smedgt. 7 og 9 (1979 - 80)
 • K.s siste arbeid var boliger, Ullevålsveien 92, Oslo (1978 - 80) sammen med Jens Selmer
 • Prosjekter: Konkurransepremier som ikke er nevnt i det foregående: 2. premie Norges deltagelse på Verdensutstillingen i New York 1939 etter konkurranse (1938)
 • 1. premie bebyggelsesplan i Vejle, Jylland sammen med Gytte og Niels Rue, København (1943)
 • Sammen med Jens Selmer: 1. premie Paléhotellet, Oslo (1950)
 • 1. premie hotell og rutebilstasjon på Lillestrøm (1956)

Eget forfatterskap

 • Om dansk byplan, Byggekunst, 1945, s. 67-75 (ill.)
 • Kristiansands regulering og byplankonkurransen, Byggekunst, 1947, s. 62-63 (ill.)
 • Alt på en hånd. Skitseforslag til egnsplan for Storkøbenhavn, Byggekunst, 1948, s. 83-84 (ill.)
 • Byplanen for Mo i Rana, Byggekunst, 1949, s. 172–75 (ill.)
 • Havbukta i Ny-Hellesund, Byggekunst, 1952, s. 136–37 (ill.)
 • Regionalplan for Oslo-området, Byggekunst, 1952, tillegg s. 32 (ill.)
 • Solveig. Et filmmanuskript, Arkitektnytt, 1953, s. 196-98 (ill.)
 • Kanskje noe helt annet - ? Byggekunst, 1960, s. 22-23 (ill.)
 • Lokalforeningene inn i Arkitektenes Hus, Arkitektnytt, 1964, s. 275 (ill.)
 • Kunstens vilkår i dag og i morgendagens samfunn, Arkitektnytt, 1964, s. 354-55
 • Krag, Preben Killand, Arntzen, O.A., Solheim, N.P., En primær plan for Rana, Fredrikstad, 1964, (ill.), sammen med
 • Krag, Preben Killand, Selmer, Jens, En undersøkelse av forholdet blokker - småhus. Oslo kommune, Boligrådmannen, 1965, (ill.), sammen med
 • Generalplan for Farsund kommune, Oslo, 1968, (ill.)

Litteratur

 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1979
 • Gyldendals store og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1972, bd. 3, spalte 2714
 • 10 år norsk arkitektur, Oslo, 1978, s. 58 (ill.)
 • Sandvik, E., OBOS. 50 år for tryggere hjem, Oslo, 1979, s. 138, 175-76, 218, 239-40, 251-52 (ill.)
 • Arkitektnytt, 1980, s. 37, 39 (ill.) (nekrolog)
 • Byggekunst, 1937, s. 162-63 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 92 (ill.), 213 ff. (ill.)
 • Byggekunst, 1939, s. 199 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 93 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, s. 150
 • Byggekunst, 1949, s. 26-28 (ill.), 172-75 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, s. 215-16 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 114-18 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 190 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 169-74 (ill.), 197 ff.
 • Byggekunst, 1961, s. 94 (ill.), 193-95 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, s. 2, 143-45 (ill.)
 • Byggekunst, 1965, s. 78-81 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 200 (ill.), 209 (ill.)
 • Byggekunst, 1970, s. 115 (ill.)
 • Haus und Wohnung, Frankfurt a.M., 1965, nr. 9, s. 1-8 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1962, nr. 91 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra Gynt K., Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, 1981

Faktaboks

Preben Kielland Krag