B. har hatt eget stofftrykkverksted i Oslo fra 1975.