Faktaboks

Jens Selmer
Selmer, Jens Andreas
Født
17. mai 1911, Dovre
Død
30. august 1995, Dovre

Presentasjonstegning. Jens Andreas Selmer/Oslo Bolig og Sparelag. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Wenche og Jens Selmers eget hus. Jens Andreas Selmer/Wenche Selmer. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

S. arbeidet sommeren 1935 hos arkitekt Gunnar Asplund, Stockholm. Han var ansatt ved Gustav Birch-Lindgrens arkitektkontor 1936 og i Backström og Reinius arkitektfirma 1936–38 samme sted. Deretter flyttet S. til Oslo og var ansatt hos arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas 1938–42 og arkitekt Arnstein Arneberg 1942–43. S. har hatt egen praksis i Oslo fra 1944, dels i kontorfellesskap og samarbeid med Preben Krag og dels i samarbeid med Wenche S. Han har vært lærer og sensor ved Statens Arkitektkurs, Oslo.

S. har hatt en omfattende praksis innen boligbyggingen. Etter konkurranse ble det oppført ca. 800 hus av typen Finnmarkshus som del av gjenreisningen etter krigen. For Norsk Hydro utformet også S. typehus som ble oppført flere steder i landet. Anlegget Kunstnerkolonien på Ekely, utført etter oppdrag fra Oslo kommune, kan stå som eksempel på det beste i S.' arkitektur. Sammen med Preben Krag har S. hatt store oppgaver for OBOS. Wenche og Jens S. har i fellesskap og hver for seg oppført en rekke mindre boliger i tre, der de har lagt vekt på å anvende eldre tiders enkelhet og materialkultur. Innsatsen er blitt belønnet med Treprisen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Einar Thams Selmer, sivilingeniør (1869 - 1942)
 • Alette Kristine Landstad, lærer (1878 - 1964)

Gift med

Utdannelse

 • Examen artium 1931
 • Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1932–36

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Backers legat 1940
 • Oslo bys stipend 1948
 • Egers legat 1956
 • Flere studiereiser i Europa, lengre reise i Nord-Afrika 1975

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1939, styremedlem 1958–61
 • styremedlem Statens Arkitektkurs, senere Statens Arkitektskole, Oslo og Arkitekthøyskolen i Oslo fra 1952
 • jurymedlem en rekke arkitektkonkurranser

Priser, premier og utmerkelser

 • Sammen med Wenche S.: Sundts premie for eget hus 1965
 • Treprisen 1969. Se også Preben Krag

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Finnmarkshus (ca. 800 boliger oppført 1945–46) etter 1. premie i fem klasser i konkurranse
 • Typehus for Norsk Hydro (ca. 150 oppført ulike steder)
 • Kjedehus, Korsvollbråten, Carl Kjelsens vei 50, 52, 54, 56 og 58, Morenestien 2, 4 og 6, Maurstien 1–19 (1946–48)
 • Kunstnerkoloni på Ekely, kjedehus med atelier, Gråbrødrevn. (1946–57)
 • Bolighus, Helgesens gt. 78 (1946)
 • Boliganlegg for Christiania Bank og Kreditkasse, Elif Dues vei, Bærum (1947)
 • Boliganlegg for Moss BBL, Melløs, Moss (1948)
 • Typehus for Norsk Jernverk, Mo i Rana (1948)
 • Eneboliger med atelier for Finn Nielssen og Th. Lie-Jørgensen, Gråbrødrevn. og for Thorbjørn Egner, St. Georgs vei 22
 • Rødkleiva slalåmbakke, De olympiske vinterlekene (1952)
 • Hybelhus for Norsk Hydro, Melandstangen, Rjukan (1962)
 • Sammen med Wenche S., eneboliger og sommerhus: Eget sommerhus, Brekkestø ved Lillesand (1957)
 • Eget hus, Trosterudstien 1, og for Narud, Myrhaugen 20 (1962)
 • Strandhuset systemhus (ca. 20 oppført, bl.a. på Hovneset ved Homborsund (1965)
 • Slemdalsvn. 108 C (1968)
 • Heierstuvn. 3 (1978)
 • Nedre Båstad vei 40 og 42, Asker (1981–82)
 • Stjernevn. 8 C (1983)
 • Lillehagvn. 29, Bærum (1984)
 • Møbler og innredninger: Møbler Grand Hotell, Larvik og Park Hotell, Drammen
 • Innredning M/T Bolette for Fred Olsen
 • Utst. systemer for Riksgalleriet, Oslo kommunes kunstsamlinger, Kunstnernes Hus, Oslo og for De olympiske vinterleker 1952. Se også Preben Krag
 • Prosjekter: 1. premie boliger i kvartal Hemmet, Stockholm 1938 sammen med Hakon Ahlberg, Sven Backström og Leif Reinius
 • 1. premie boliger i kvartalet Tegelslagaren, Stockholm 1939 sammen med Backström og Reinius
 • 2. premie Aftenpostens møbelkonkurranse 1939
 • 1. premier typehus for A/S Norske Trehus, typene A-D, 1944
 • 1. premier Nemnda for norsk husbonads møbelkonkurranse gruppene I og V, innkjøp gruppene II og III, 1941
 • 1. premier Narvesens konkurranse om bykiosk og stasjonskiosk 1944
 • 1. premier for fem hustyper for gjenreisningen av Finnmark 1945
 • 4. premie Danskehytta sammen med Odd Brochmann 1947. Se også Preben Krag

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1939
 • Norske Arkitekters Landsforbunds 50-års jub.utst. 1962, Strandhuset, Form og Flora, Oslo, 1962
 • Treprisutst., Oslo, 1970
 • Gall. Palladio, Oslo, 1982

Ikke Angitt

 • Oslo Arkitektforenings 50-års jub., 1956

Eget forfatterskap

 • En eller to stuer, Bonytt, 1942, s. 46–49 (ill.)
 • Om småhus, Bonytt, 1944, s. 94–96 (ill.)
 • Problemet 4-mannsboligen, Byggekunst, 1948, s. 36–37 (ill.)
 • Preben Krag, Selmer,Jens Andreas, En undersøkelse av forholdet blokker - småhus. utg. Oslo kommune, Boligrådmannen, Oslo, 1965, sammen med

Litteratur

 • Hvem er hvem?, Oslo, 1950-1984
 • Norske hus for land og by, Oslo, 1940, s. 9–10 (ill.)
 • Bygg og bo, Bergen, 1943, s. 64, 72, 76 (ill.)
 • Bonytts byggebok, Oslo, 1953, s. 76–77, 96–97 (ill.)
 • Bonytts byggebok, Oslo, 1956, bd. 2 s. 68–69, 112–13 (ill.)
 • Bonytts byggebok, Oslo, 1969, bd. 4 s. 118–21 (ill.)
 • Nordiske småhus, Oslo, 1958, s. 196–97 (ill.)
 • Jordan, B., Andresen, T., Wohnen in Skandinavien, Stuttgart, 1958, s. 43 (ill.)
 • Bonytts hyttebok, Oslo, 1967, s. 85–87 (ill.)
 • Treprisen, D 2, Oslo, 1978, s. 10–25 (ill.)
 • 10 år norsk arkitektur, Oslo, 1978, s. 15 (ill.)
 • Sandvik, E., OBOS. 50 år for tryggere hjem, Oslo, 1980, s. 61, 99, 138, 140, 175–76, 218, 240, 251–52 (ill.)
 • 75 jubileumshus, utg. Oslo Arkitektforening, Oslo, 1981, s. 44, 51 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 11
 • Gunnarsjaa, A., Engh, P. H., Oslo. En Arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 232
 • Arkitektnytt, 1982, s. 395
 • L'architettura, Roma, 1958, s. 526 (ill.)
 • Byggekunst, 1939, s. 199 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 28 (ill.)
 • Byggekunst, 1941, s. 48, 50ff. (ill.)
 • Byggekunst, 1945, s. 87, 90–91, 94–95 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 14, 93–94, 150 (ill.), tillegg s. 5 (ill.)
 • Byggekunst, 1947, s. 120 (ill.), tillegg s. 21, 23, 31 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, s. 36–37, 86–88 (ill.)
 • Byggekunst, 1949, s. 26–28, 95, 116–20 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, s. 16, 215–16 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 114–18, 175 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 189, 204–09 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 162 (ill.)
 • Byggekunst, 1957, s. 10–11 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 169–74 (ill.)
 • Byggekunst, 1961, s. 94 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, s. 143–45 (ill.)
 • Byggekunst, 1965, s. 78–81, 102–04 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 200, 209, 215 (ill.)
 • Byggekunst, 1970, s. 115 (ill.)
 • Byggekunst, 1974, s. 96–97 (ill.)
 • Bonytt, 1941, nr. 11–12 s. 19 ff (ill.)
 • Bonytt, 1946, s. 12 (ill.)
 • Bonytt, 1947, s. 7 (ill.)
 • Bonytt, 1952, s. 10 (ill.)
 • Bonytt, 1957, s. 28–29 (ill.)
 • Byggmästaren, Stockholm, 1950, s. 27–28 (ill.)
 • Casabella, Milano, 1956, nr. 209, s. 27 (ill.)
 • Haus und Wohnung, Frankfurt a.M., 1965, nr. 9, s. 1–8 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1962, nr. 91 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1969, nr. 4 s. 22–24 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, Norsk Arkitekturmus, 1981
 • Norsk Arkitekturmus, 1984

Faktaboks

Jens Selmer