B. kom som 10–11-åring med sine foreldre til Wisconsin, USA, og flyttet 18 år gammel til Chicago, der han en tid gikk på aftenskole ved Chicago Art Institute. Han arbeidet samtidig som butikkbetjent og merkantil tegner, senere som maler, illustratør og journalist. B. dekorerte paviljongen "Det utflyttede Norge" på Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania med motiver fra pionerlivet. Han utsmykket i 1949 Nordmennenes Sangforenings klubbhus i Chicago. B. fikk flere større oppdrag i USA, bl.a. malte han Indianere i New Mexico for Santa Fé Railroad. I begynnelsen av 1930-årene laget han en plakat for Bennetts Turist Bureau, (Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim). B. har skrevet og laget illustrasjoner for norske og amerikanske aviser og tidsskrifter, særlig om Norge, og holdt hundrevis av foredrag.