Familierelasjoner

Sønn av

  • Marit Krog
  • Ingolf Frohde

Gift med

  • Liv Sylvia Vanem

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Finn Faaborg og Kaare Wildhagen 1969–72; Statens Kunstakademi, Oslo under Knut Rose fra 1976.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem av Oslo Bildende Kunstnere; Unge Kunstneres Samfund, hvor han var styremedlem 1974–75 og formann i utstillingsstyret 1975–76.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Unge Kunstneres Samfund Vårutstilling, 1975
  • Unge Kunstneres Samfund Vårutstilling, 1977-1978
  • Unge Kunstneres Samfund Vårutstilling, 1980
  • Oslo Bildende Kunstneres medlemsutstilling, Oslo Kunstforening, 1980