Faktaboks

Mathias Block
Født
Lübeck

Andre opplysninger

  • Har muligens staffert altertavlen fra Mjelde kirke (Historisk Museum, Bergen) som er signert på baksiden: "fecit MB". Den skårne korsfestelsesgruppe har malt landskapsbakgrunn i grått, brunt og sort med islett av rødt. Stafferingen var ifølge innskrift utført 1687.

Bosatt (pr 1982-1986)

  • Bergen, Tok borgerskap

Litteratur

  • Grevenor, H., Norsk Malerkunst under Renessanse og Barokk, Oslo, 1927, s. 241
  • Bendixen, B.E., Kirkene i Søndre Bergenhus amt, Bergen, 1904-1913, s. 594

Faktaboks

Mathias Block