L. virket i årene 1880 - 1930 hos Henrik Bull i Kristiania. Han oppførte en rekke leiegårder i Kristiania under høykonjunkturen innenfor byggefaget i slutten av forrige århundre. Gårdene er tegnet i historismens skiftende stilarter og skiller seg ikke ut fra samtidig leiegårdsarkitektur verken i planløsning eller fasadeutforming.