Faktaboks

Anselm Liljestrøm
Født
Sverige

L. virket i årene 1880 - 1930 hos Henrik Bull i Kristiania. Han oppførte en rekke leiegårder i Kristiania under høykonjunkturen innenfor byggefaget i slutten av forrige århundre. Gårdene er tegnet i historismens skiftende stilarter og skiller seg ikke ut fra samtidig leiegårdsarkitektur verken i planløsning eller fasadeutforming.

Utførte arbeider

 • Leiegårder i Oslo: Tollbodgt. 26 (1880, revet)
 • Parkvn. 41b (1884)
 • Oscars gt. 34 (1885)
 • Schønings gt. 19 (1885)
 • Oscars gt. 46–56 (1887 - 90)
 • Riddervolds gt. 7 (1887)
 • Josefines gt. 40, 41, 42 (1888)
 • Holtegt. 8 - 10 (1888)
 • Holtegt. 6 (1889)
 • Fagerborggt. 11 (1893)
 • Arups gt. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 (1892 - 93)
 • Oslogt. 23 (1894)
 • Frognervn. 8 (1894)
 • Møllergt. 23 (1890-årene)
 • Torggt. 23 - 36
 • Cort Adelers gt. 18, 20, 25
 • Leiegård i Eilert Sundts gt.
 • Bogstadvn. 17 - 27 (1930 - 31)

Litteratur

 • Norges Tekniske Tidsskrift, 1888, bilag s. 2
 • Teknisk Ukeblad, 1888, s. 70
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 8

Arkivalia

 • Registrering av bygninger i Gamlebyen, Oslo, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1980

Faktaboks

Anselm Liljestrøm