B. arbeidet som assistent hos arkitektene Hauff, Arneberg og hos sin far. Arkitektpraksis sammen med sin mann i Oslo 1937–65, i Bergen 1939–40 under navnet Karen & Odd B.s arkitektkontor. B. engasjerte seg spesielt i interiører og møbeldesign, men har også deltatt aktivt i utformingen av bygningene i sin helhet, sammen med Odd B. I de tidlige interiørarbeidene f.eks. som assistent av Carl Berner ved Ris kirke i 1932, arbeidet B. i et historiserende formspråk. Her tegnet hun et renessanse-barokkinteriør til en nyromansk kirke. Boligmøblene og de senere interiørene ble derimot formet på grunnlag av funksjonalismens ideer. Se forøvrig Odd B.