Liv og virksomhet

Osloskapet

Nasjonalmuseet. Falt i det fri (Public domain)

B. arbeidet som assistent hos arkitektene Hauff, Arneberg og hos sin far. Arkitektpraksis sammen med sin mann i Oslo 1937–65, i Bergen 1939–40 under navnet Karen & Odd B.s arkitektkontor. B. engasjerte seg spesielt i interiører og møbeldesign, men har også deltatt aktivt i utformingen av bygningene i sin helhet, sammen med Odd B. I de tidlige interiørarbeidene f.eks. som assistent av Carl Berner ved Ris kirke i 1932, arbeidet B. i et historiserende formspråk. Her tegnet hun et renessanse-barokkinteriør til en nyromansk kirke. Boligmøblene og de senere interiørene ble derimot formet på grunnlag av funksjonalismens ideer. Se forøvrig Odd B.

Familierelasjoner

Datter av

Gift med

Utdannelse

Examen artium 1926; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1928 og 1930; hospitant ved Norges Tekniske Høyskole.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

H.A. Benneches legat 1934; Houens fonds legat 1940; Studieopphold i Italia 1929; Studiereiser til Danmark; Sverige; Nederland; Frankrike; Sveits; Middelhavslandene; Egypt.

Priser, premier og utmerkelser

Danske Røde Kors' Hederstegn.

Utførte arbeider

  • Møbler for Norges Rederforbund til den øvre og nedre hall, sentralstyrets rom og selskapsrommet, Rådhusgt. 25, Oslo (1934)
  • Sammen med Anne Lise Aas og Eva Nordsveen innredningen av det norske studenthuset i Cité Universitaire i Paris. Se også Odd B

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Verdensutstilling i Paris, 1937

Litteratur

  • Vreim, H., Norwegian decorative art today, Oslo, 1937, s. 81, 84
  • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 632
  • Studentene fra 1926, Oslo, 1951, s. 45
  • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd.3, s. 358
  • Heiberg, H., Aftenposten, 19.09.1958, Se for øvrig Odd B