K.s motiver er hentet fra drømmepsykologiens og den okkulte litteraturs verden. Hans tegninger er realistiske og surrealistiske fremstillinger av mennesker, dyr og mer eller mindre groteske fantasifigurer. Fuglen som tankesymbol er gjennomgangsfigur. Tegningene er nitid utført og rike på detaljer. De fleste arbeidene er i sort-hvitt, men enkelte er holdt i en nøktern, behersket fargeskala. I det siste er K. også begynt å tegne med kulepenn.