Faktaboks

Svein Håvarstein
Håvarstein, Svein Magnus
Født
28. desember 1942, Rennesøy

H. debuterte som billedhugger og grafiker i andre halvdel av 1960-årene og har siden arbeidet parallelt med skulptur og grafikk. De tidligste skulpturarbeidene viser påvirkning fra akademitiden hos Per Palle Storm, mens eldre mestre som Dürer, Rembrandt og Lars Hertervig syns å ha gitt inspirasjon og impulser til de grafiske arbeidene. Kunstnerens nære kontakt med naturen er avgjørende for skaperevne og virksomhet, og var en av grunnene til at han straks etter avsluttet utdannelse vendte tilbake til sitt fødested på Rennesøy. Her har han siden vært bosatt og arbeidet som billedkunstner i nær tilknytning til sine motiver og modeller. H. har hele tiden arbeidet innenfor et naturalistisk og figurativt formspråk med visse tendenser i surrealistisk retning, som f.eks. i Smoky I og II (radering) og Mitt krigsmonument (glassert leire), Plante med frukt og Når knupper brest (plastbetong). Ut over i 1970-årene ble formspråket friere og mer forenklet. Arbeidene ble mer personlige i sin uttrykkskraft, både i form, innhold, valg av motiver og utnyttelse av forskjellige materialer og teknikkers egenskaper og muligheter.

Innen grafikk foretrekker H. metalltrykk og trestikk, fordi disse teknikker gir den motstand som hans ideer krever for at de skal bli form. Landskapsmotivene dominerer i den grafiske produksjonen, der han skildrer hav, hei, øyer og fjell. Der hvor mennesker og dyr er med, virker disse små, ensomme og forlatte i forhold til landskapet og naturen de beveger seg i, men likevel med en naturlig tilhørighet til sine omgivelser. Atmosfæren, stemningen og karakteren i naturen, selve naturmystikken er viktigere å få fram enn ren gjengivelse av motivet. Dette kommer til uttrykk i kontrastene mellom det idylliske og det monumentale, det lysfylte og det mørkstemte, ofte med et romantisk drag og et egenartet lys. H. laget også en del raderinger i begynnelse av 70-årene, der han tok opp økologiske problemer som naturødeleggelse og forurensning. Han kommer med krasse kommentarer til den økonomiske rovdrift på våre naturressurser, som f.eks. No kjem dei og tek deg Lars (1974). Motivet er et landskap i Ryfylke med oljetanker utover knausene og mørke forurensete skyformasjoner. H. har utført en rekke illustrasjoner i samarbeid med forfatterne Alfred Hauge (Løland-trilogien) og Jon Moe (Pilt-Ola). Det fabulerende og fortellende i H.s arbeider og sansen for intimkunstens krav både til form og innhold, gjør at hans arbeider egner seg godt for illustrasjoner og bokkunst. På samme måte som i de grafiske arbeidene er de fleste av H.s skulpturer utført i lite format. Men en rekke offentlige oppdrag i andre halvdel av 70-årene viser at han også behersker det store format, f.eks. Rennesøybuen for Rennesøy kommune og Nybrot for Øksnevad jordbruksskole, begge utendørs bronseskulpturer, samt Folunge til Østerlide cerebral pareseskole i Stavanger. Foruten dyreskulpturer har H. vært opptatt av portretter, og har utført en rekke byster av barn og voksne, private og offentlige oppdrag. Bysten av Martin Moen (Riksgalleriet), stortingsmann Lars Ramndal (Stavanger Faste Galleri) og maleren Ole Frøvig (Haugesund Billedgalleri), viser hans portrettkunst på det beste. Det kan i denne sammenheng også vises til minneplaterelieffet av Niels Henrik Abel utført etter oppdrag fra Finnøy kommune, og Lars Hertervig-monumentet som ble gitt i gave til Tysvær kommune i anledning Hertervigs 100 års-jubileum. I skulptur arbeider H. hovedsakelig i leire. De ferdige arbeidene er enten brent og glassert eller støpt i gips, bronse og i noen tilfeller i bly og sement.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sigurd Håvarstein, bonde (f. 1900)
 • Sofie Hammer (f. 1910)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Rennesøy

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1962–65, Ivar H. Thorkildsen 1964–65
 • hospitant Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Chrix Dahl 1964

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Benneches legat 1963, -69
 • 3%-fondets stip. 1969
 • Lorch-Schives legat 1971
 • Statens 3-årige arbeidsstip. 1974–76
 • Studiereiser til Hellas, Nederland, Sverige og Danmark

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Rogaland, styremedlem fra 1968
 • Norsk Billedhuggerforening. Medlem av Vestlandsutst.s jury 1976-77
 • medlem av Tilsynsrådet i Kunstnernes Hus, Oslo fra 1977

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Lundheim folkehøgskule (betong, 1971)
 • Rennesøybuen, Rennesøy kommune, (bronse, 1975)
 • Nybrot, skulpturgruppe, Øksnevad jordbruksskole (bronse 1976)
 • Innendørs relieff, Sola kommune (bronse, 1978)
 • Føll, Østerlide cerebral pareseskole, Stavanger (bronse, 1977)
 • Monument over Niels Henrik Abel, relieff, Finnøy kommune (bronse, 1977)
 • Idrettstatuett, Stavanger Sparekasse (bronse, 1977)
 • Lars Hertervig, Tysvær kommune (bronse, 1980)
 • Tastad alderssenter (bronse, 1981)
 • Utsmykkingsoppdrag for Rogaland fylkeskulturutvalg 150 grafiske blad 1971
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (grafikk)
 • Haugesund Billedgalleri (grafikk og skulptur)
 • Stavanger Faste Galleri (grafikk, tegninger og skulptur)
 • Bryne Kunstforening (grafikk)
 • Riksgalleriet (skulptur)
 • Norsk kulturråd (grafikk)

Illustrasjonsarbeider

 • J. Moe: Pilt-Ola, Oslo 1972
 • A. Hauge: Lølandtrilogi, Oslo 1978

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1968
 • Høstutstillingen, Oslo, 1970
 • Høstutstillingen, Oslo, 1973-1976
 • Vestlandsutst., 1963
 • Vestlandsutst., 1968
 • Vestlandsutst., 1970
 • Vestlandsutst., 1971
 • Vestlandsutst., 1973
 • Vestlandsutst., 1974
 • Vestlandsutst., 1977
 • Kunst fra Stavanger, Esbjerg kunstfor, 1967
 • Gall. F 15, Moss, 1975
 • Vandreutst., Bildende Kunstneres Forening Rogaland, 1974
 • Jubileumsutst., Bildende Kunstneres Forening Rogaland, 1976
 • Hva er tegning og Hva er grafikk, Bildende Kunstneres Forening Rogaland, 1978-1979
 • Vandreutst., Bildende Kunstneres Forening Rogaland, 1980
 • 12 grafikere fra Rogaland, Gall. Norske Grafikere Oslo, 1976
 • 3 kunstnere fra Stavanger, Gall. Pinxit, Göteborg, 1978

Separatutstillinger

 • Bryne Kunstforening, 1967
 • Bryne Kunstforening, 1978
 • Stavanger kunstgalleri, 1969
 • Sandnes Kunstforening, 1971
 • Haugesund Kunstforening, 1972
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1975
 • Bildende Kunstneres Styre' vandreutst. av skulptur i Norden, 1972-1973

Litteratur

 • Parmann, ø., Norsk skulptur, Oslo, 1969, s. 319
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 51
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 52
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 117
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 64
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 28
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6. s. 158
 • Aadnøy, A., i Stavanger Aftenblad, 22.04.1967, Aviser
 • Stavanger Aftenblad, 07.10.1967
 • Iversen, K. P., i Stavanger Aftenblad, 10.10.1967
 • Vårt Land, 01.10.1969
 • Stavanger Aftenblad, 07.11.1969
 • Rogaland Avis, 08.11.1969
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 18.11.1969
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 13.11.1969
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 22.03.1971
 • Iversen, K. P., i Stavanger Aftenblad, 06.02.1971
 • Iversen, K. P., i Stavanger Aftenblad, 09.02.1971
 • Iversen, K. P., i Stavanger Aftenblad, 24.03.1971
 • Lengauer, R., i Stavanger Aftenblad, 26.11.1975
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 02.12.1975
 • TV-programmet PAN, 27.04.1979, Norsk rikskringkasting

Faktaboks

Svein Håvarstein