S. arbeidet først som lærer forskjellige steder i landet. I 1909 ble han klokker i Krødsherad, der morbroren, dikterpresten Anders Hovden var prest. Oppglødd av de fremskritt tvillingbroren Karl Straume alt hadde gjort som maler, og angivelig gjennom møtet med Christian Skredsvigs kunst i Eggedal, begynte S. på Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania i 1913. Etter et par års studier i hovedstaden ble han tegnelærer i Stavanger i 1916. I 1920 bosatte han seg i Sør-Audnedal ved Mandal. S. var produktiv som maler og hadde store utstillinger helt opp i 50-årene. Motivene, helst fra Lindesnestraktene, Setesdal, eller fødestedet, er formidlet i naturalistiske landskapsutsnitt og interiører. Formene fremtrer kraftig og fargene er pålagt i tynne sjikt. På utstillingen i Skien og Kristiansand kunstforeninger, der han viste solfylte bilder fra Setesdal, merkes en omlegging til lysere palett og mindre markante former. S. har utført en rekke offentlige portretter. Ved siden av malingen var han også aktiv som lyriker og felespiller.