Familierelasjoner

Sønn av

 • Erling Bratsberg
 • Lilly Synnøve Buan

Gift med

 • Alice Nielsen

Bosatt (pr 1982-1986)

Trondheim.

Utdannelse

Trondheim yrkesskole (linjen for kunsthåndverkere og grafisk formgiving) 1964–67; Kunstskolen i Trondheim 1970-72; Statens Lærerskole i forming, Oslo 1974–75; hospitant ved Norges Tekniske Høyskole (avdeling form og farge) 1976.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Sør-Trøndelag fylkes reisestipend 1973; Studiereiser til Sverige, Finland og Island 1973.

Stillinger, medlemskap og verv

B. er tegnelærer i ungdomsskolen; faglig veileder i forming i Trondheim kommune; studieinspektør for husflid og estetiske fag ved Elen Ofstads skole i Trondheim; Medlem av Trøndelag Bildende Kunstnere.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Seljord Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1979
 • Sommerutstilling, Trondheim, 1973
 • Sommerutstilling, Trondheim, 1975-1976
 • Nord-Trøndelag, 1973
 • Juleutstilling, Trondheim, 1978
 • Trønderkunst, 1978
 • Östersund, 1978
 • Trønderutstilling, 1978-1979
 • Jubileumsutstilling Unge Kunstneres Samfunn, Kunstnernes Hus, 1980

Eget forfatterskap

 • Skulpturell forming i ungdomsskolen, Idé og form, Oslo, 1978