B. tilhørte den såkalte mellomgenerasjonen, et kull yngre naturalister som fikk sin utdannelse i Kristiania i 1880-årene. I 1881(?) sendte B. inn to malerier til utstilling i Kristiania Kunstforening: 1 mai, fra Slottsparken, og Vårdag fra Slottsparken, maleriene ble trolig ikke utstilt. Sin debut fikk han i 1883 med maleriet Høstdag, Karl Johan (tilh. Kreditkassen), malt i en nøktern, litt blass friluftstone. Bildet føyer seg inn i rekken av tidens boulevardmotiver. Motivene til sine realistiske kyst- og landskapsmalerier, hentet han hovedsakelig fra traktene rundt Kristiania. Som mange av sine kunstnerkamerater døde B. av tæring i ung alder. Han figurerer under pseudonymet Brun i Herman Colditz roman Kjærka. Et Atelierinteriør, København 1888.