Faktaboks

Harald Bertrand
Bertrand Hansen, Harald
Født
23. desember 1856, Christiania
Død
27. august 1890, Sylling

Fra Kristiania. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

B. tilhørte den såkalte mellomgenerasjonen, et kull yngre naturalister som fikk sin utdannelse i Kristiania i 1880-årene. I 1881(?) sendte B. inn to malerier til utstilling i Kristiania Kunstforening: 1 mai, fra Slottsparken, og Vårdag fra Slottsparken, maleriene ble trolig ikke utstilt. Sin debut fikk han i 1883 med maleriet Høstdag, Karl Johan (tilh. Kreditkassen), malt i en nøktern, litt blass friluftstone. Bildet føyer seg inn i rekken av tidens boulevardmotiver. Motivene til sine realistiske kyst- og landskapsmalerier, hentet han hovedsakelig fra traktene rundt Kristiania. Som mange av sine kunstnerkamerater døde B. av tæring i ung alder. Han figurerer under pseudonymet Brun i Herman Colditz roman Kjærka. Et Atelierinteriør, København 1888.

Familierelasjoner

Sønn av

 • A. Hansen, snekkermester

Utdannelse

 • B. var i lære som håndverksmaler da han i januar 1876 begynte sin kunstneriske utdannelse ved Den kgl. Tegneskole. Ble flyttet opp fra elementær- til frihåndsklassen i februar 1878 og sluttet skolen høsten 1879
 • Fortsatte deretter på Knud Bergsliens malerskole i Kristiania
 • Vinteren 1882 leide B. sammen med Kalle Løchen, Edvard Munch, Lorenz Nordberg, Halfdan Strøm, Jørgen Sørensen, Thorvald Torgersen og Jens Wang atelier i gården "Pultosten" på Stortings plass i Kristiania hvor de ble korrigert gratis av Chr. Krohg
 • Sommeren og høsten 1883 malte B. under Frits Thaulows ledelse ved "Friluftsakademiet på Modum"

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • B. foretok studiereiser i Sør-Norge, bl.a. til Hardanger sammen med malerne Gustav Wentzel og Kragenes i 1880
 • Oppholdt seg i København 1888
 • Paris 1889

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kreditkassens samling
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Helge Væringsaasens samling, Elverum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1883-1888
 • Høstutstillingen, Oslo, 1890
 • Industri- og Kunstudstilling, Kristiania, 1883
 • Nordisk industri-, landbrugs- og kunstudstilling, København, 1888
 • Studie- og Skitseudstilling, Drammen, 1888
 • Studie- og Skitseudstilling, Kristiania, 1888
 • Høstutstillingens Jub.utstilling, K.hus, 1932
 • Høstutstillingens Jub.utstilling, K.hus, 1977
 • Oslo Kunstforening, 1961

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 2, s. 356, 413
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1909
 • Thiis, J., Edvard Munch og hans samtid, Oslo, 1933, s. 78, 88, 92, 110, 141, 146
 • Thorbjørnsen, S., Glemte kunstnere, Kunst og Kultur, 1933, s. 54–56 (ill.)
 • Wentzel, K., Gustav Wentzel, Oslo, 1956, s. 22, 36, 43, 79 (ill.)
 • Thue, O., Edvard Munch og Christian Krohg, Kunst og Kultur, 1973, s. 238
 • Statens 90. høstutstilling 1977, (ill.), katalog