Andre opplysninger

  • Kjøpmann i Trondheim, malte "smukke miniatyr-portretter".

Litteratur

  • Weinwich, N.H., Maler, Billedhugger, Kobberstik, Bygnings- og Stempelskjærer Kunstens Historie, København, 1811, s. 222