Faktaboks

Peder Ellingsen
Født
1725, Røros
Død
1803, Røros

E. var den ledende byggmester ved Røros Kobberverk i mange årtier til sin død. Mye av hans virksomhet ved verket må kunne sammenlignes med ingeniørarbeid. I 1777 henvendte verkets ledelse seg til E. for å få laget et forslag til en ny kirke på Røros. E. leverte to år senere to modeller til en trekirke. Samme år besluttet man å bygge en steinkirke. Hvorvidt man har fulgt noen av E.s modeller er uvisst, da kun en av modellene er bevart, og denne har liten likhet med den utførte kirken. Peter Leonard Neumann fra Trondheim skal ha levert tegninger til kirken, men disse finnes heller ikke. Ved oppføringen ble alt innredningsarbeidet samt takkonstruksjonen overlatt til E., mens den yngre Sven Aspaas hadde hånd om murerarbeidet. Vi kan anta at den eldre og mer erfarne E. hadde byggeledelsen, samtidig som han også egenhendig skar og hugget ut altertavlen og prekestolen. Kirken som ble innviet 31. jan. 1784 er en av Norges mest betydningsfulle kirker fra den perioden. Den langstrakte åttekant-kirken med prekestolalteret har vært forbilde for en rekke åttekantete kirker, til dels også for E.s senere kirker. Det gjelder Tynset kirke hvor han med sikkerhet var arkitekt, og hvor en av tårnmodellene til Røros kirke er brukt som forbilde.

Familierelasjoner

Gift med

 • Maren Andersdatter Møller

Utførte arbeider

 • Bro over Glåma ca. 2 km sørvest for Røros (1770-årene)
 • Byggmester for Røros kirke (1777-84)
 • Arkitekt og byggmester for Tynset kirke (1793)
 • Antagelig eget hus Bergmannsgt. 31 på Røros (fra slutten av 1700-tallet)

Litteratur

 • Schøning, G., Reise gjennem en del af Norge i de aar 1773, 1774, 1775, København, 1778, s. 68
 • Dahle, H., Røros kobberværk 1644–1894, Trondheim, 1894, s. 531
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 54
 • Festskrift i anledning Røros kirkes 150 års jubileum, Røros, 1934, s. 15–18
 • Forening til norske Fortidsmerkers Bevaring årbok, 1964, s. 61-70
 • Ødegaard, S., Litt om gammelkjerka og bygginga av den nye, 1977, nr. 2, s. 15-29