Liv og virksomhet

virksom i Halden 1732. Antagelig identisk med bilthuggeren Anders Wichman.