Faktaboks

Bjørn-Willy Mortensen
Født
15. februar 1941, Oslo
Død
20. desember 1993, Frankrike

M. er best kjent som grafiker, men det var som maler han debuterte i 1965. Mens de første maleriene var holdt i tidens nonfigurative formspråk, er det figurasjoner M. konsekvent tolker i sin grafikk. Teknikkene varierer, oftest anvender han koldnål. Respekten for denne teknikkens tradisjon gjør M. til en utøver med sjelden presisjon og kresenhet. Hans håndverksmessige selvbevissthet gjør at han trykker alt egenhendig. Utover det frittstående grafiske blad omfatter M.s produksjon også bokillustrasjoner som f.eks. til diktantologien Ord for natten (Bokklubben Nye Bøker 1981) samt håndsetting av tekst forfattet av Arild Nyquist Ulvetemmeren kommer (1982). Koldnålsteknikkens begrensning ser M. som en utfordring til å mane fram maksimal romlig dybde gjennom de rissede linjers tetthetsgrad. Den besvergelsen han foretar seg med koldnålen er forankret i møysomt slit og tålmodighet. I M.s tekniske dyktighet er evnen til å disiplinere kombinert med evnen til å frigjøre. Dette gir hans arbeider en særegen letthet som ofte går sammen med en alvorstung tematikk og skaper spenning i billeduttrykket. Karakteristisk for M. er at han arbeider med serier der det overordnede perspektiv er menneskelig eksistens. Her inngår det enkelte grafiske blad i en større helhet analogt med individets forhold til samfunnet. Samtidsfenomener og politiske begivenheter med undertrykkelse og eksistensiell angst som fellesnevner, tolker M. ofte i lys av historien og dens kulturelle ytringer som kunst, litteratur og musikk. M.s første serie var Trapes (1970–71) med 7 trykk. Den henspiller på muligheter og begrensninger i menneskets livsutfoldelse. Dernest fulgte Bebudelsen (1975–76), som omfatter 16 trykk samt serien over Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen (1977) med 10 trykk. Han har også utført 4 trykk som tar utgangspunkt i et dommedagspreget dikt av Violetta Parra. Bebudelse-serien har Esaias 2. kap. om fredsfyrstens komme som inspirasjonskilde. Her viser M. bl.a. en visuell tolkning av Leonardos Bebudelsen, der han føyer inn elementer fra vår tids misère, og viser hvordan profetien fortsatt står uoppfylt. Blant M.s enkeltarbeider er flere konsentrert om historiske skildringer av sakrale og profane måltider. Samtidig blir dette bilder på måtehold versus fråtsing i et større samfunnsmessig perspektiv. Frokost i det grønne (1974), en parafrase over Edouard Manet, var hans første med dette tema. Senere fulgte en over Leonardos Nattverden. Blant bilder som ikke henviser til historien, men som likevel har måltid som tema, er Paella militar. M. kommenterer visuelt aktuelle begivenheter, med hyppige henvisninger til historiske bilder uten å tape kunstnerisk dimensjon. Han tilhører de få i sin generasjon som er tilbøyelig til å se virkeligheten gjennom fortiden. Dette gjelder også hans figurative malerier. Det nye og motepregede har hatt mindre interesse. Det nye for M. er snarere det gamle som han tilpasser sin egen tid og omformer etter eget behov.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Arne Mortensen
 • Bibbi Berg Iversen

Gift med

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Chrix Dahl og Olav Mosebekk 1960–64

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • 3%-fondets stipend 1968
 • Henrichsens legat 1970
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1971–73 og 1976–78
 • Statens reise- og studiestipend 1974
 • Studieopphold i Marokko
 • Polen
 • Spania
 • reiser til Frankrike
 • Nederland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere, formann 1980–81
 • jurymedlem Høstutstillingen 1976–78

Priser, premier og utmerkelser

 • Grafikerprisen 1970
 • Mention du Jury 4. Biennale Européenne de la Gravure, Mulhouse, Alsace, Frankrike 1980

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Moss Kunstgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Foreningen Norske Grafikere
 • Landslaget Aktuell Kunst
 • Sandefjord, Tønsberg, Levanger, Sarpsborg, Kongsberg, Asker, Fredrikstad og Drammen kunstforeninger
 • Svenska konstrådet
 • Södermannland amts länsting
 • Östergötland amts länsting
 • Flens Konstförening, Linköping
 • Linköping kommune
 • Arvika Konstförening
 • Moskva Kunstforening, Sovjetsamveldet
 • Oregon State, USA
 • Skanderborg kommune, Danmark
 • Jyväskylä, Finland
 • The Graphic Club at the District Council of Culture, Varna, Bulgaria
 • Nasjonalmuseum Sofia, Bulgaria
 • Kunsthalle Rostock

Illustrasjonsarbeider

 • Y. Ustvedt: Ord for natten. En antologi, Oslo 1980
 • Grafikkmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1974

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1969-1970
 • Høstutstillingen, 1972-1978
 • Høstutstillingen, 1980-1981
 • Østlandsutstillingen, 1979
 • Foreningen Norske Grafikeres vandreutstilling, 1965
 • Vandreutstilling USA, 1965
 • Grafika Norweska, Krakow, Polen, 1966
 • Thielska Galleri, Stockholm, 1970
 • Biennalen, Firenze, 1970
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1970
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1971
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1973
 • Danmark, 1974
 • Sverige, 1974
 • Ny kunst i Oslo, Oslo kommunes informasjonssenter, 1976
 • Øst-Berlin, 1976
 • Neubrandenburg, 1976
 • Internasjonal grafikk biennale, Krakow, Polen, 1977
 • Gall. Forum, Zagreb, 1977
 • Norsk grafikk utstilling, Helsinki, 1977
 • Gall. Biggie, Stavanger, 1978
 • Kleine Graphik Galerie, Bremen, 1978
 • Norskt 70-tal, Tendenser, Kulturhuset, Stockholm, 1979
 • Gall. F 15, Moss, 1980
 • Gall. HH, Lillehammer, 1980
 • Biennalen Européenne de la Gravure, Mulhouse, Alsace, Frankrike, 1980
 • Nasjonalbiblioteket, Madrid, 1980
 • Hospital Municipal, Toledo, 1980
 • Sønder-Jydske Kunstmuseum, 1980
 • Annebergske Samlinger, Danmark, 1980
 • Sofia, Bulgaria, 1980
 • Vikerødegården, 1981
 • Gegen Krieg, Kleine Humboldt Galerie, Berlin, 1982

Separatutstillinger

 • Gall. Bobolina, Oslo, 1965
 • Lille grafikkvegg, Kunstnerforbundet, Oslo, 1967
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1971
 • Kiøsterudgården, Åsgårdstrand, 1971
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1972
 • Oslo Kunstforening, 1972
 • Stavanger Kunstforening, 1972
 • Fredrikstad bibliotek, 1973
 • Gall. Musk, 1974
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1974
 • Gall. 71, Tromsø, 1974
 • Gall. F 15, Moss, 1975
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1975
 • Gall. I, Bergen, 1976
 • Mennesker i rom, Gall. Foreningen Norske Grafikere, 1977
 • Gall. Tanum, 1977
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1978
 • Prydkunst, Torvalmenningen, 1978
 • Ålesund Kunstforening, 1979
 • Haugesund Kunstforening, 1979
 • Gall. Tanum, 1980
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1982

Litteratur

 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 228
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 32
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 115, 192
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62, 186
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 128
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 56 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 61
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 110
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 52, 56
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 64, 174
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 58, 59
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, register s. 188 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bind 8, s. 357
 • Dagbladet, 22.11.1967, (ill.)
 • Dagbladet, 28.06.1971
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 29.02.1972
 • Pahr Iversen, K., i Stavanger Aftenblad, 01.03.1972
 • Refsum, T., i Vårt Land, 24.05.1972
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 29.05.1972, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 30.05.1972
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 31.05.1972
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 07.06.1972
 • Dagbladet, 07.08.1975
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 20.08.1975
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 20.08.1975
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 08.10.1975
 • Hofseth, D., i Morgenbladet, 11.10.1975
 • Flor, H., i Dagbladet, 14.10.1975
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 01.09.1976
 • Breivik, A., i Verdens Gang, 04.09.1976
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 04.09.1976
 • Aftenposten, 20.05.1977, (ill.)
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 25.05.1977
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 26.05.1977
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 04.06.1977
 • Egeland, E., i Aftenposten, 06.12.1977, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 10.12.1977, (ill.)
 • Aftenposten, 12.12.1977, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 15.12.1977, (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 07.11.1980
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 14.11.1980
 • Andersen, F. Aa., i Østlendingen, 23.10.1981, (ill.)

Faktaboks

Bjørn-Willy Mortensen