W. maler landskaper, ofte med vekt på stemninger og lys til de forskjellige årstider. Hun abstraherer sine naturopplevelser henimot et oppløsende spill av farger. Strøkene er pastose og spontane, gjerne med kontrast i en roligere, atmosfærisk bakgrunn. W. maler også blomsteroppstillinger og arbeider både i olje og akvarell.