Liv og virksomhet

W. maler landskaper, ofte med vekt på stemninger og lys til de forskjellige årstider. Hun abstraherer sine naturopplevelser henimot et oppløsende spill av farger. Strøkene er pastose og spontane, gjerne med kontrast i en roligere, atmosfærisk bakgrunn. W. maler også blomsteroppstillinger og arbeider både i olje og akvarell.

Familierelasjoner

Datter av

Gift med

 • Bjørn Stokstad

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Olav Mosebekk, Gert Jynge og Kjellaug Hølaas 1963-67; Statens Kunstakademi, Oslo under Alf-Jørgen Aas 1969-72.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i Italia 1964, -67; studiereiser til Frankrike og Italia 1974; Hellas 1976; Sør-Spania 1979.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Unge Kunstneres Samfunn; Bildende Kunstnerinners Forbund, formann.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1972
 • Høstutstillingen, 1977-1978
 • Høstutstillingen, 1981
 • Juniutst., 1976
 • Profiler '83, 1983
 • Raulandsutst.

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1970, s. 114
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 189
 • Aftenposten, 21.02.1981, (ill.)
 • Aftenposten, 16.03.1981
 • Aftenposten, 28.02.1981
 • i Morgenbladet, 13.03.1981
 • i Farmand, 14.03.1981
 • Verdens Gang, 23.09.1982, (ill.)
 • i Aftenposten, 29.09.1982
 • i Morgenbladet, 01.10.1984, (ill.)