Faktaboks

Einar Myklebust
Myklebust, Einar Frithjof
Født
17. mai 1922, Ålesund
Død
9. juni 2017

M. var ansatt hos distriktsarkitekten i Vadsø 1947–48; fylkesarkitekten i Finnmark 1948-49, arkitekt Henning Astrup 1949–50 og hos arkitekt Gunnar Fougner 1950–55. Han arbeidet i kompaniskap med Gunnar Fougner 1955–66, og har hatt oppdrag sammen med Anne Midthaug M. fra 1948. I perioden 1964–70 var M. professor ved Arkitektavdelingen Norges Tekniske Høyskole. Han var ansatt ved Arkiplan A/S Arkitektkontor, Trondheim 1970–77, Asplan A/S, Stavanger fra 1979. M.s første utførte arkitektoppdrag var enebolig for Lully og Rolf Ranes, Volsdalsbakken 23, Ålesund (1950).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ingeborg Johanna Watten (1883 - 1967)
 • Johan Gerhard Myklebust, handelsreisende (1882 - 1972)

Gift med

 • 1947 med Anne Midthaug
 • 1975 med Kari Thomsen

Utdannelse

 • Examen artium 1941
 • Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdelingen 1942–47

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens stipend 1952
 • Glosimodts legat 1954
 • Studiereise til Sveits, Italia og Frankrike 1952
 • Storbritannia 1954
 • reiser i Danmark, Finland og Sverige
 • Kina 1960
 • Hellas 1965

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund 1951
 • medlem landsstyret 1968–70, 1972–74
 • viseformann Hamar Arkitektforening 1956, formann 1957
 • formann rådet for Det norske arkitektakademi 1972–74
 • medlem tilsynskomitéen for Trondheim domkirke fra 1976
 • Jurymedlem ved flere arkitektkonkurranser

Utførte arbeider

 • Sammen med Anne Midthaug M.: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek, Erling Skakkes gate 47 B, Trondheim (1969)
 • Ved Arkiplan A/S Arkitektkontor, Trondheim: Huseby ungdomsskole (1973)
 • Og Heimdal videregående skole (1975) begge Saupstadringen, Trondheim
 • Dalgård skole, Dalgården 7, Trondheim (1976)
 • Skjervengan skole for psykisk utviklingshemmede, Vefsn (1976)
 • Konkurranseprosjekter: Innkjøp kirkeanlegg i Volsdalen, Ålesund (1957)
 • Innkjøp Biskopshavn kirke, Bergen (1962), en av tre 2. premier SAS-hotell, Oslo (1969) sammen med arkitektene Kvilhaug, Svare, Kristoffersen og Vold
 • Premie Tullinløkka, Oslo (1972) sammen med Ole-Gustav Øverdahl
 • 2. premie hovedsete for Norges Bank, Oslo (1973) sammen med Ole-Gustav Øverdahl
 • Innkjøp Fiskerimuseum i Bergen (1981) sammen med Lasse Bjerved
 • Se også Gunnar Fougner

Eget forfatterskap

 • Chapelle du Rosaire, Byggekunst, 1953, s. 81–84 (ill.)
 • Se deg om i vrede, Arkitektnytt, 1958, s. 251
 • Kirkekonkurransen i Kristiansund, Arkitektnytt, 1959, s. 36 (ill.)
 • 10 år for Edvard Munch, Kunst og Kultur, 1963, s. 227–42
 • Quo vadis scola architectura, Arkitektnytt, 1968, s. 262–64
 • Arne Korsmo 1900–1968, Arkitektnytt, 1968, s. 280, 286
 • Fra Dokumenta til Byen i mennesket, Arkitektnytt, 1968, s. 292–95
 • Angående de prekliniske institutter i Bergen, Arkitektnytt, 1969, s. 57
 • Skoler, Arkitektnytt, 1969, s. 210–12
 • Den hvite toga, Byggekunst, 1969, s. 131–33
 • Om arkitektur og moral, Arkitektnytt, 1970, s. 261–62
 • Arkitektur og forskning, Byggekunst, 1970, s. 204–05
 • Skoleseminar, Arkitektnytt, 1972, s. 30
 • Fag-funkis, Arkitektnytt, 1972, s. 448
 • Garbage architecture på Kolstadflata, Arkitektnytt, 1972, s. 465 (ill.)
 • Det norske arkitektakademi 50 år, Arkitektnytt, 1973, s. 1, 6–7
 • To arkitekters livsverKnutsen, K.-Korsmo-utstillingen i Trondheim, Arkitektnytt, 1973, s. 7
 • Aksen Oslo-Peking, Arkitektnytt, 1975, s. 153, 165, 208, 239 (ill.)
 • Innledning (til åpningen av utstillingen 10 år norsk arkitektur 1978), Arkitektnytt, 1978, s. 221, 223–24
 • En liten rød, Byggekunst, 1979, s. 426 (ill.)
 • Dalgård skole Trondheim, Byggekunst, 1981, s. 10–14 (ill.)

Litteratur

 • Hvem er hvem?, Oslo, 1973-1979
 • Arkitekten, København, 1957, s. 38 (ill.)
 • Byggekunst, 1951, s. 173–74 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 62–63 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 124–25 (ill.)
 • Byggekunst, 1957, tillegg s. 7–8 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 70–71 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, s. 152–57 (ill.), s. 194–99 (ill.)
 • Byggekunst, 1965, s. 98–99 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 209 (ill.)
 • Byggekunst, 1981, s. 15
 • Museum, 1964, vol. 17, nr. 1, s. 2–9 (ill.), Unesco
 • Norske arkitektkonkurranser, 1954, nr. 3 (ill.), nr. 8 (ill.), nr. 9 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1956, nr. 21 (ill.), nr. 30 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1957, nr. 31 (ill.), nr. 33 (ill.), nr. 39 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1962, nr. 81 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1970, nr. 169 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1972, nr. 181 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1973, nr. 183 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1974, nr. 192 (ill.)
 • SAR:s tävlingsblad, 1956, nr. 1 (ill.)
 • Arkitektnytt, 1981, s. 21, 195