M. var ansatt hos distriktsarkitekten i Vadsø 1947–48; fylkesarkitekten i Finnmark 1948-49, arkitekt Henning Astrup 1949–50 og hos arkitekt Gunnar Fougner 1950–55. Han arbeidet i kompaniskap med Gunnar Fougner 1955–66, og har hatt oppdrag sammen med Anne Midthaug M. fra 1948. I perioden 1964–70 var M. professor ved Arkitektavdelingen Norges Tekniske Høyskole. Han var ansatt ved Arkiplan A/S Arkitektkontor, Trondheim 1970–77, Asplan A/S, Stavanger fra 1979. M.s første utførte arkitektoppdrag var enebolig for Lully og Rolf Ranes, Volsdalsbakken 23, Ålesund (1950).